В днешния модерен свят съхраняването на традициите и създаването на нови е голямо предизвикателство. Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ е доказвало, че владее това и успешно поддържа и обновява дейностите и инициативите си. То е модерен център за информация, обучение и култура, адаптира се към нуждите на съвремието,Още