Програма УРБАКТ IV обяви поканата за добри практики в периода 15 април – 30 юни 2024 г. Поканата има за цел да идентифицира добри практики, прилагани от европейските местни власти. Практиките, отличени по поканата ще получат етикет по Програма УРБАКТ, ще бъдат популяризирани на европейско и национално ниво, и щеОще

За Област Бургас  опредоставянето на помощта ще бъде по график. Срокът обхваща периода 19 октомври – 30 ноември. Правоимащи по програмата, включени от Агенцията за социално подпомагане, са следните целеви групи:   Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеваОще