ТАРИФА – Приложение № 6 към НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС /извлечение/

 Наименование на услуги/праваЦени на услуги/права/с ДДС,в лева/
Раздел II, Точка 4 
ОБЩИНСКО РАДИО „ГЛАСЪТ НА БУРГАС“ 
ИЗРАБОТКА НА КЛИП
с един глас180,00
с два гласа216,00
с ефекти без музикална подложка96,00
с продуциране на специална музикална подложка360,00
ЕДНОКРАТНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА 30″ КЛИП – в следните часови пояси:
06.00 – 10.00 часа14,40
10.00 – 17.00 часа10,80
17.00 – 20.00 часа14,40
20.00 – 00.00 часа8,40
00.00 – 06.00 часа4,80
Промени във фиксираните цени се прилагат в следните случаи:
Фиксирано време+ 50%
Поръчка до 20 часа+ 50%
Излъчване на рекламен клип над 30″ (до 50″)+ 50%
Позициониране на рекламен клип в самостоятелен рекламен блок+ 50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок+ 30%
Споменаване на допълнителна търговска марка+ 20%
Излъчване на рекламен клип до 20″– 20%
Излъчване на рекламен клип до 10″– 50%
Отстъпка за брутен обем:
От           0  до     1 500 лв.7%
От     1 501  до     3 000 лв.9%
От     3 001  до   15 000 лв.13%
От    15 001  до   50 000 лв.17%
От    50 001  до 100 000 лв.22%
От   100 001  до 150 000 лв.27%
От   150 001  до 300 000 лв.31%
Над 300 000  лв.33%
ВЪНШНА ПРОДУКЦИЯ
АВТОРСКО предаване – до 60 мин.(за 1 месец, излъчване 1 път седмично с 1 повторение)480,00
АВТОРСКА рубрика – до 10 мин. (за 1 месец, излъчване 1 път седмично с 1 повторение)72,00
СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ – месечно
СПОНСОРСКА ЗАСТАВКА – до 10 сек. – изработкабезплатно
Новини/ Спорт / Времето720,00
Специализирано предаване96,00
Музикално предаване360,00
Радиоигра288,00
Отстъпка от цената при поръчка на два или повече спонсорски пакети10%
Услуги, свързани със САЙТА на радиото
Банер на сайта – за 1 месец120,00
Банер на сайта – за 1 ден4,80
Банер на сайта за 1 година и авансово плащане – с отстъпка:20%
Платена публикация – за 1 ст.ред от 60 знака, при минимум 5 реда – за 1 бр.1,20
* При договори за реклама над 2000 лв. и при желание от рекламодателя, предоставяме безплатен банер на сайта за периода на договора 
* ПР материали на уебсайта на медията:                                 
1.Публ-я по европроекти – текст, лого, снимка и аудио – 50 лв./седм., 100 лв./14 дни, 200лв./мес.;
2.Публ-я по рекл.договори – текст и снимка – 30 лв./дн., 60 лв./седм., 90 лв./14 дни, 180 лв./мес.
 
ДРУГИ УСЛУГИ
СЪОБЩЕНИЕ – информационно и рекламно, 1 глас – обработка6,00
СЪОБЩЕНИЕ – промяна в текста /до две корекции/безплатно
СЪОБЩЕНИЕ с продължителност до 30 сек. – за 1 бр.излъчване7,20
СЪОБЩЕНИЕ с продължителност над 30 до 60 сек. – за 1 бр. излъчване10,80
БОНУС излъчвания /бр./ за всеки 10 излъчени съобщения2,40
ПЛАТЕН РЕПОРТАЖ / ПЛАТЕНА ИНФ-Я/ РЕКЛАМНО ИНТЕРВЮ/ – за 1 минута, с максимална продължителност 6 минути18,00
СПЕЦИАЛИЗИРАНА РУБРИКА, РЕПОРТАЖ, ИНТЕРВЮ, ПЛАТЕНА ИНФ-Я И ДР., СВЪРЗАНИ С ЕВРОПРОЕКТИ – за 1 минута60,00
РЕКЛАМНА ИГРА90,00
ЗАПИС И ОБРАБОТКА на дикторски глас (до 60 мин.) (до 10 мин.)12,00
ЗАПИС на дигитален носител – за 1 бр.1,20
ПОЗДРАВ от фирма, институция, организация (за 1 бр.излъчване)4,80
Специални отстъпки за кампании в подкрепа на културата и образованието  – преференциални условия за културни събития, фестивали, концерти, изложби, драматични, музикални и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и др. прояви.*Отстъпките не включват излъчвания на рекламни клипове.– 25%
Възнаграждение за посредничество, свързано с услугите, предлагани от Общинско радио „Гласът на Бургас“:
15%
ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ 
В ПРОГРАМАТА
Хроника – отразяване на актуални събития – за 1 мин.42,00
Диспут – за 1 мин.30,00
Визитка – за 1 мин., макс. продължит.до 3 мин.36,00
Интервю – за 1 мин., макс.продължит.до 5 мин.60,00
Репортаж –  за 1 мин., макс. продължит.до 3 мин.60,00
НА САЙТА
Стандартен банер (статичен/анимиран+линк) – за 1 ден6,00
PR материали (готови)- текст до 1000 символа + до 2 снимки – 1 ден на нач.стр., останалите – в архив.120,00
PR материали (готови)- текст до 1000 символа + 1 аудио файл – 1 ден на нач.стр., останалите – в архив.180,00
Отстъпка при реклама едновременно в програмата и на сайта на стойност над  600 лв. /без ДДС/-10%
*Срок за подаване на готовите PR материали – до 12 часа преди публикуване. 


За контакти: 
056/ 844-265,  [email protected]