#COHESIONALLIANCE ПОПУЛЯРИЗИРА МЕСТНИТЕ ИСТОРИИ ЗА СБЛИЖАВАНЕ

Популяризирайте на европейско ниво местните истории за сближаване чрез споделяне на вдъхновяващи истории, които показват добавената и стойност от местна и регионална гледна точка, по който тази политика на ЕС играе важна роля в подкрепа на развитието на градовете и регионите.

Местните истории в областта на политиката на сближаване ще бъдат събрани и представени в нова интерактивна карта, достъпна на #CohesionAlliance уебстраница и на сайта на Европейския Kомитет на регионите. Те ще бъдат използвани и за различни комуникационни инициативи, за да се демонстрира ефективността на политиката на сближаване за насърчаване на социалното, икономическото и териториалното развитие в градовете и регионите на ЕС.

Вашата успешна местна или регионална история може да се превърне в успешна европейска практика!

Своите истории със снимки и кратък видео материал можете да изпращате на официалната страница на ЕК.

следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Call-for-Cohesion-Local-Stories?origin=spotlight

Община Поморие за първи път подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA), за изпълнение на проект „Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика“, одобрен за финансиране по Програмата.

Проектът е пилотен за България, а целта е въвеждане на цялостен и иновативен подход в управлението на отпадъците. Основната идея е да се въведе система за заплащане на услугата за битови отпадъци, за домакинствата и за бизнеса, на база на количеството изхвърляни отпадъци или „плащаш, колкото изхвърляш“. За целта ще се избере район от град Поморие, в който ще се използват най-съвременни IT технологии, като се ползва опита на община Парма – Италия.

Интегрираната ITC платформа за управление на отпадъците включва отчитане честотата на вдигане и вида на всеки зачислен в платформата контейнер/кофа, оборудвани с RFID таг/етикет, предаване в реално време на GPS позиция на сметосъбиращия камион и др.

Аналитичните услуги ще дават възможност да се изготвят обобщени статистики за честотата на събиранията и съответния обем на всеки контейнер, както и да се изчислява такса битови отпадъци за всеки генератор отделно.

Ще бъде разработено и мобилно приложение, чрез което гражданите да подават информация за потребителски адрес за предоставяне на общи или други контейнери. То ще съдържа и информация за дни и часове на събиране за всеки вид отпадък, дати за почистване на улиците и др.

Срокът за изпълнение на заложените дейности е 3 години.

Община Бургас информира гражданите, че към момента продължава подписването на договори за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и/или въглища с нови екологични отоплителни уреди. Следва да имате предвид :

* ЧЕ НОВ ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД СЕ ПРЕДОСТАВЯ СРЕЩУ ВРЪЩАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД, КОЙТО ИЗПОЛЗВА ДЪРВА/ВЪГЛИЩА.

* ТЕЗИ ДОМАКИНСТВА, КОИТО НЕ СЕ ОТОПЛЯВАТ С ПЕЧКА НА ДЪРВА/ВЪГЛИЩА, СА НЕДОПУСТИМИ ПО ПРОЕКТА.

* НЕДОПУСТИМИ СА И ТЕЗИ ДОМАКИНСТВА, СВЪРЗАНИ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ, КОИТО СЕ ОТОПЛЯВАТ С ПАРНО.

Подписването се осъществява всеки работен ден, в рамките на обявеното работно време на администрацията по следния график:

 1. За домакинствата от кв. „Лозово“: в периода 31 юли – 4 август 2023 г. в кметство „Лозово“

2. За домакинствата от кв. „Долно Езерово“ в периода 24-31 юли 2023 г. кметство „Долно Езерово“.

3. За домакинствата от комплексите „Славейков“, „Изгрев“ и „Зорница“:

В периода 25-31 юли 2023 г. представители на домакинства от комплексите, , могат да подпишат договорите за предоставяне на заявените уреди в сградата на дирекция „Стратегическо развитие“ в Община Бургас, находяща се на ул. „Св. Климент Охридски“ № 3, зад фонтана при подлеза на Операта, всеки работен ден, в рамките на обявеното работно време на администрацията.

4. За домакинствата от ж.к. „Меден рудник“: в периода 25-31 юли 2023 г. в сградата на кметството в ж.к. „Меден рудник” до бл. 426.

Договорите за предоставяне на нови отоплителни еко уреди се сключват между Община Бургас и подалото заявление физическо лице или негов упълномощен представител, при представяне на лична карта и документ за оправомощаване.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email