ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ 27.09.2020

ОИК-Бургас утвърди образец на бюлетина за кмет на с.Изворище

На основание чл.87, ал.1,т.9 ,  чл.422 от ИК и решение 1823-МИ/09.06.2020 г. на ЦИК, във връзка с насрочените частични избори на 27 септември 2020 година и след извършена проверка, с Решение № 306/16.09.2020 г., ОИК-Бургас Р Е Ш И:

  1. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Изворище, община Бургас, област Бургас.
  1. Одобрява тираж на бюлетината в размер на 400 броя.

Решението е прието на 16.09. в 10:20 часа и може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

16.09.2020 г.

От 12.09. в ЦАО на Община Бургас се приемат заявления за гласуване по настоящ адрес

Във връзка с провеждане на частични избори за кмет на с. Изворище, в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Бургас ще се приемат заявления за гласуване по настоящ адрес на 12.09.2020 г. – /събота/от 09.00 часа до 17.00 часа.   

11.09.2020 г.

ДПС издигна кандидат за кмет на кметство с.Изворище

С Решение № 304/01.09.2020 на Общинска избирателна комисия Бургас е регистриран кандидатът за кмет на кметство с.Изворище от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. Постъпилото предложение е подписано от Шерафет Асан Мехмед – председател на Областен съвет на ДПС Бургас, в качеството му на преупълномощен представител на партията.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл.414 ал.1, т.3 и 8 от ИК и Решение №1846-МИ на ЦИК, на основание чл.87, ал.1, т.14, във в връзка с чл.397 ал.1, ОИК Бургас регистрира:

ЕМИНЕ САЛИ СЕРБЕЗ, издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ като кандидат за кмет на кметство в с.Изворище, община Бургас в частични избори на 27 септември 2020г.

Решението, с право на обжалване пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му (на основание чл. 88 от Изборния кодекс), не е оспорено.

04.09.2020 г.

ЦИК прие Методически указания по прилагане на Изборния кодекс от СИК /файл/

С Решение № 1880-МИ/01.09.2020 бяха приети Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и частични избори, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 от Изборния кодекс:

02.09.2020 г.

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в нови и частични избори, съгласно приложението.

Съобщение за хората с увреждания

За предстоящите частични и нови избори на 27 септември 2020 г. ЦИК уведомява избирателите с трайни увреждания, които не са в състояние да се придвижат до изборното помещение, за следното:

В срок до 12 септември 2020 г. могат да подадат заявление по образец (Приложение № 17-МИ-НЧ от изборните книжа), придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до кмета на общината или кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия. След тази дата могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.

  • Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.
  • В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.
  • Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.
  • Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определена и обозначена за тях секция на първия етаж (партер), да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от общината.

Източник: ЦИК, 25.08.2020 г.

Чрез жребий в ЦИК определиха поредността в бюлетините на участниците в новите и частични избори за кметове

С Решение № 1878-МИ/25.08.2020 г. ЦИК обяви определените чрез жребий поредни номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани за участие в новите и частични избори за кметове.

В заседателната зала на Централната избирателна комисия в 10.00 ч. беше изтеглен жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, допуснати за участие в новите и частични избори за кметове, насрочени с указ на президента за 27 септември 2020 г.

Номера на партиите и коалициите, изтеглени в жребия от членовете на Централната избирателна комисия:

Източник: ЦИК, 25.08.2020 г.

Осем партии и коалиции са обявили намерение да участват в частичните избори за кмет на Изворище

Осем партии и коалиции са обявили в ЦИК желанието си за участие в частичните избори за кмет на Изворище, съгласно /по ред на подаване/:

Решение № 1854-МИ/06.08.2020 г. – ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН;

Решение № 1857-МИ/10.08.2020 г. – ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС);

Решение № 1859-МИ/10.08.2020 г. – БСП ЗА БЪЛГАРИЯ;

Решение 1864-МИ/12.08.2020 г. – ЗС „Александър Стамболийски“;

Решение 1865-МИ/12.08.2020 г. – ПП ГЕРБ;

Решение 1869-МИ/18.08.2020 г. – ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане);

Решение 1874-МИ/22.08.2020 г. – ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ;

Решение 1876-МИ/22.08.2020 г. – ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000).

До края на срока за регистриране на кандидати в ОИК-Бургас, 27.08.2020 г., две местни партийни структури бяха обявили свои кандидати – ПП ГЕРБ и ДПС.

23 и 28.08.2020 г.

Определени са местата за провеждане на частичните избори за кмет и за обявяване на предварителния избирателен списък в село Изворище

Със Заповед № 2033/18.08.2020 г. кметът на Община Бургас Димитър Николов постанови образуването на 1 избирателна секция в село Изворище, за провеждане на частичните избори за кмет на населеното място. Номерацията, обхватът и адресът са, както следва:

Със Заповед № 2117/24.08.2020 г. кметът на Община Бургас Димитър Николов определи мястото за обявяване на предварителния избирателен списък за провеждане на частични избори за кмет на село Изворище:

Списъкът следва бъде поставен на общодостъпно място, защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване. На интернет страницата на Община Бургас Избирателният списък ще бъде публикуван в срок до 06.09.2020г.

Източник: Община Бургас, 18 и 24.08.2020 г.

На 27 септември 2020 г. ще се проведат нови и частични избори за кметове

С указ на президента новите и частични избори за кметове бяха насрочени за провеждане на 27 септември 2020 г.

Предизборната кампания ще се проведе с начало на 28.08.2020 г. и край – 24:00 часа на 25.09.2020 г. В сила е забраната за агитация 24 часа преди изборния ден.

За Община Бургас, на 27 септември 2020 г. ще се произведат частични избори за кмет на кметство Изворище.

Източник: ЦИК, 21.07.2020 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email