Предстои да бъде качена за обществено обсъждане процедурата за подобряване на капацитета на семейните предприятия и такива от творческите индустрии и занаятите. Тя е част от пакета за подкрепа на българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът й ще бъде 117,5 млн. лв., съобщиха експерти отОще

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно от 2011 година. България е лидер сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в провеждането на процедуриОще

До 12-ти март се набират проекти по Европейката климатична инициатива, която се реализира от Германското федерално министерство по икономическите въпроси и действията в областта на климата. Проектите, обект на подкрепа, са в обхвата на следните области: Климатично неутрална мобилност; Политика за климата; Отстраняване и поглъщане на въглерод; Енергиен преход иОще

Европейският център за компетенции за социални иновации отвори покана за проектни предложения за „Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици в страните от Европейския съюз от агресивната война на Русия срещу Украйна“. Тя е насочена към предизвикателствата, пред които са изправени обществата и обществените услуги в държавите-членки на Европейския съюзОще

Програмата предоставя подкрепа чрез обучения, в които може да се участва като ментор или като обучаемо лице в 5 тематични области: публични сгради; частни сгради; обществено осветление; транспорт; междусекторни теми. Допустими за участие в поканата са представители на:  регионални или местни власти или техни енергийни/климатични агенции от 44 държави; другиОще

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в подкрепа на центровете за операции по сигурността с нови приложения на изкуствения интелект и други базови технологии, за прилагането на законодателството на Европейския съюз в областта на киберсигурността. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-ENABLINGTECH – ​Нови приложения на AI и други активиращи технологии за оперативни центровеОще

Европейската комисия отвори покана за кандидатстване с проектни предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца. Поканата е с бюджет от 24,8 млн. евро и се реализира чрез Програмата за граждани, равенство, права и ценности. Проектните предложения, за които ще бъде одобрено финансиране, следваОще

Програма „Пътища към устойчивост“ на Европейския съюз обяви първа покана за проекти по планиране на мерки за устойчивост във връзка с промените в климата. Програмата има за цел да подпомогне поне 100 местни и регионални власти да внедрят в своите планови документи целите на Европейската стратегия за адаптиране към променитеОще

Откриват се възможности за финансиране на стойност над 1,2 милиарда евро за стратегически технологии и разрастващи се компании. Работната програма на EIC за 2024 г. описва финансирането в три основни схеми:– EIC Pathfinder (256 милиона евро) за мултидисциплинарни изследователски екипи за провеждане на далновидни изследвания с потенциал да доведат доОще

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване от Министерството на здравеопазването Компонент 2 на мярката „Специализация в здравеопазването +“. Бюджетът на операцията е 15 милиона лв. С мярката ще бъде финансово подкрепено професионалното развитие на обучаващи се специализанти в здравеопазването по специалности с най-голям недостиг отОще