В присъствието на представители на регионални и национални медии, експертите на ОИЦ – Бургас обобщиха междинното изпълнение на заложените дейности по проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Бургас 2022-2023 г.“ BG05SFOP001-4.007-0016-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Освен с постиженията, присъстващите бяха запознати и с предстоящите до краяОще

Спечелилите безплатни карти за пътуване с влак в цяла Европа вече са ясни, сред тях са и 709 младежи от България! Общо над 47 000 млади европейци ще могат да се впуснат в своето европейско приключение с влак от март 2023 г. до февруари 2024 г. в рамките на 30Още

По линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще еОще

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗаконаОще

С финална пресконференция Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  отчетоха успешната реализацията на проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“ , финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. По времеОще

С официална пресконференция Община Бургас отвори за посетители физическия Енергиен офис в помощ на гражданите и бизнеса. Създаден в рамките на проект ComAct (Community Tailored Actions for Energy Poverty Mitigation), финансиран по програма Horizon 2020, той ще бъде място за информиране и консултации относно действащи и предстоящи  процедури,  свързани сОще

Ако сте на възраст между 18 и 30 години ви предлагам да се запознаете с инициативата Interreg Volunteer Youth (IVY) , която предлага на млади хора, заинтересовани да допринесат за проекти за солидарност, възможността да придобият нов международен опит като служат като „Interreg репортери“, подкрепящи програма Interreg при популяризиране на конкретните резултатиОще

Община Бургас е одобрена да бъде водещ партньор на проекта „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове)”, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). При изпълнението му тя ще си партнира със Столична Община и Българска соларна асоциация. Целта е създаване и прилаганеОще

Министерският съвет одобри Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен и Южен централен, за периода 2021-2027 година. Те отчитат предвижданията и инвестиционните намерения за развитие за съответния регион и са основа при разработването на схеми за регионалнаОще

Ако сте между 15 и 24 години и искате ли да помогнете на вашата общност да се възползва от зеления преход, кандидатствайте в EUTeens4Green! Инициативата се фокусира върху регионите, които ще бъдат най-засегнати от прехода към климатична неутралност и предоставя възможност на дейности, ръководени от младежи, да се развиват наОще