Първото радиопредаване в Бургас е направено от новопостроеното Морско казино през месец юли 1938 година. На терасата е била поставена радиоуредба и успешно реализирано предаване със съдействието на техническите специалисти и журналисти от Радио София, Варна и Стара Загора. Открито с прочувствено слово от младия и енергичен кмет инж. АтанасОще

В началото на 1993 година дългогодишният ръководител на Радиовъзел бургас Иван Добрев се пенсионира. Длъжността от него приема Ховсеп Мелконян – радиоинженер, който остава на този пост до 1996 година. Основна е ролята му за създаването на шестпрограмата радиофикация, чието изграждане започва през 1994 – 1994 година. Ето и неговиятОще

В началото на 1975 година, след конкурс за „програмен ръководител“, в радиото постъпва завършилата „Българска филология“ Радка Балева. Конкурсът се състои в изчитането на подбрани публицистични текстове, а основни изисквания за избора – правилната дикция и красотата на гласа. Радка Балева с любов си спомня за това време:

След пенсионирането на първият главен редактор на радиото – Илия Буржев, традицията ръководителите на радиото да бъдат от литературните среди е продължена от бургаският поет и писател Ваньо Вълчев, който става главен редактор след конкурс през 1991 година. Кандидатурата му е на практика без конкуренция -дълги години работил в областтаОще

През 70-те години на ХХ век в Радиовъзела работят – радиооператор, поддържащ техническото състояние на радиоуредбата в различните пощенски клонове и при необходимост осъществяващ служебни съобщения с местна значимост; отговорник „борба с радиосмущенията“ – служба, просъществувала до 1966г.; техници по поддръжка на кабелната мрежа, техници по поддръжка на въздушните линииОще

В края на 1952 година е радиофицирано село Меден рудник. Техниците от радиовъзела Агоп Янчев, Димитър Китанов, Георги Стоянов и др. за няколко месеца изграждат кабелната мрежа, свързват първите 30 радиоточки и монтират два високоговорителя на главната улица. Радиоуредбата се помещава в малка стая на първия етаж в сградата наОще