В края на месец септември 2022 г. приключва работата на международен проект BoostClass 2.0 No.2020-1-IT02-KA204-079329. Това е двугодишен проект, който се осъществява с подкрепата на Европейския съюз в рамките на програма Еразъм +, в който участват организации от четири европейски страни – Италия, България, Испания и Румъния. От българска странаОще

Проектът е насочен към млади хора, които се стремят да станат предприемачи и които искат да започнат собствен бизнес в сферата на културата, с акцент върху културното наследство. От март 2021 г. до февруари 2023 г. консорциумът ще работи по разработването и внедряването на резултатите от проекта. За целта шестимаОще