С цел да се помогне на потребителите в ЕС при избора им от началото на месец септември в търговската мрежа и онлайн магазините започва въвеждането на нови енергийни етикети на светлинните източници. За постигане на пълна прозрачност, класовете на енергийна ефективност са със завишени критерии и са разпределени в скалаОще

По инициатива на Съвета на Европа всяка година на 26 септември се чества Европейският ден на езиците. „Открий богатството на европейските езици!“ е мотото на изданието през 2021 г. ЕК кани всички желаещи да се присъединят от своя дом, училище, читалище, библиотека или школа в играта, която ще се проведеОще

На 9 септември 2021 г. в Интер Експо център София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира международно бизнес събитие в рамките на третото издание на Тук-Там Кошер (Co-Share) 2021. Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българскитеОще

Напредва изпълнението на дейностите по проект „Силата на водата“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Фонд за устойчиви градове и съфинансиран със собствени средства на Община Бургас. Новият катамаран, закупен с цел подобряване на транспортното обслужване на туристите, е на път да поеме изпълнението наОще

Управляващият орган на ОПРСР 2014-2020 публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Срокът за кандидатстване е 17:30 часа на 17 декември 2021г. ДОПУСТИМИ кандидати по процедурата са регистрирани земеделски стопани; групи или организации на производители; еднолични търговциОще

„TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин на 2021г. Проектът е онлайн пространство, в което местните власти от Европейския съюз могат да представят безплатно работата си, успешните си проекти и инициативи и да им дадат видимост сред широката европейска аудитория. ЦелтаОще

Община Бургас и Общинска мрежа за енергийна ефективност „Еко Енергия“ проведоха първото от серия обучения за домоуправители и семейства от многофамилни жилищни сгради в Бургас на тема енергийна ефективност. Инициативата се проведе на 27 юли. Обученията са насочени към неспециалисти и имат за цел да дадат допълнителни знания и уменияОще

Ревизираният вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост е публикуван за обществено обсъждане. Предстои съгласуване с политическите партии относно окончателния вариант, който да бъде изпратен към Брюксел. Основната цел на Плана е да подпомогне икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от ковид пандемията с набор от мерки иОще

Две събития организира до края на юли Звеното за управление на Национална селска мрежа. Темата на дискусиите е изключително актуална в момента – „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1 и 4.2 в преходния период 2021-2022 година на ОСП. Дискусия по новата ОСП за периода 2023 – 2027 г.“ Срещите щеОще

Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 взе решение за одобряване  на промени  в  Методологията  и  критериите  за подбор  и оценка  по  процедура  за  предоставяне  на  БФП  2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като осигури иОще