В предаването от тази събота разгледахме следните теми: Законодателят обвързва помощите за лица с увреждания с минималния гарантиран доход. Научихте също каква е правната природа на възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит, както и какво казва ВАС по отношение на претендирана недължомост на данъци за период на извършванеОще