2022 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА МЛАДЕЖТА

Всяка година Европейският съюз поставя акцент върху един важен въпрос. През 2022г. във фокуса са поставени младите хора. С обявяването на 2022 за година на младежта ЕК заявява, че Европа се нуждае от визията, ангажираността и участието на всички млади хора, за да изгради по-добро бъдеще, което да бъде по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово. И да покаже стремежа на  Европа да предостави на младите хора повече и по-добри възможности за бъдещето.

С Европейската година на младежта Комисията, в сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки, регионалните и местните власти, възнамерява:

-да уважи и подкрепи поколението, което пожертва най-много по време на пандемията, като им даде нови надежди, сила и увереност в бъдещето чрез акцентиране върху ролята на екологичния и цифровия преход в предоставянето на обновени перспективи и възможности;

-да насърчи всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение, от селски или отдалечени райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна;

-да популяризира възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие. Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с успешното прилагане на NextGenerationEU за осигуряване на качествени работни места, образование и възможности за обучение; както и

-да почерпи вдъхновение от действията, визията и идеите на младите хора за по-нататъшно укрепване и освежаване на общия проект на ЕС въз основа на Конференцията за бъдещето на Европа.

Ако желаете да получите повече информация и да се запознаете с всички инициативи, които са предвидени през годината можете да се насочите към Европейския младежки портал.

Общината Бургас започна процедура по прием на документи за настаняване в новопостроените социални жилища.

Изградената по проект „Изграждане на социални жилища в зона „Д“ на ж. р. “Меден рудник“, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., многофамилна жилищна сграда за нуждите на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, ще осигури добра среда и възможност за развитие на млади хора, които се реализират в сферата на образованието и науката, и такива, които в момента са в затруднено материално положение.

Социалните жилища разполагат с 47 апартамента и възможност за настаняване на около 120 представители от целевата група – родители с деца и хора в риск от бедност и социално изключване. 

При подбора на кандидатите с най-голям приоритет ще бъдат младите семейства, висшистите и студентите.

Кандидатстващите за настаняване могат да получат информация за необходимите документи и изисквания на електронната страница на ОП „Общински имоти”: https://www.imoti.burgas.bg/bg/sotzialni-zhilishta-po-op-regioni-v-rastezh и на телефони: 0887 703 363 и 056 840 801.

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира уебинар на тема „Селскостопанската политика на ЕС след 2023 г.“, който ще се проведе онлайн на 21 януари 2022 г., петък, от 11.00 до 12.30 ч.

По време на събитието ще бъдат представени промените, заложени в приетия пакет за законодателни реформи на общата селскостопанска политика (ОСП). Ще бъдат разяснени  екологичните и социалните цели на новата политика, как тя ще подкрепя малките и средните стопанства и младите земеделски стопани, как ще функционира постоянният резерв за кризи и как ще се гарантира прозрачност на отпусканите помощи и спазване на трудовото законодателство в европейското селско стопанство. Стремежът ще бъде да се дадат отговори на въпроси за следващите стъпки по националния стратегически план, таваните на директните плащания, подхода към чувствителните сектори и други. Предвидено е събитието да започне с панелна дискусия между участниците и да продължи с отговори на въпроси от публиката.

Уебинарът ще се проведе в платформата Zoom на български език.

Броят на участниците в Zoom е ограничен. Необходима е регистрация до 20 януари 2022 г.

Линк за регистрация ще намерите на страницата на Бюрото на ЕП в България, на чиято Facebook страница уебинарът ще бъде излъчван на живо.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email