Ще изграждаме високотехнологичен кампус

Бургас ще изгражда високотехнологичен академичен център с международен кампус на 5-ти километър. Това решиха днес общинските съветници на своето редовно заседание. За това община Бургас ще кандидатства по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

„Повече от 3-4 години идентифицираме такива терени, които се намират между комплекс „Изгрев“ и Северния обход на Бургас. Теренът е 100 % общински. В момента общината изгражда пътната инфраструктура. Това е конкурентна процедура, затова досега не сме я оповестявали“, обясни кметът Димитър Николов.

Според него този академичен център съществено ще промени лицето на Бургас, ще създаде условия за обучение на студенти на високотехнологично ниво, не само като сграден фонд, но и като обзавеждане и оборудване.

Академичният център ще включва високотехнологични научно-изследователски лаборатории по “Информатика и ИКТ”, “ Мехатроника и микроелектроника”, “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” и „Експериментална археология“.

В проекта за изграждане на центъра влизат още доставка на оборудване и обзавеждане на лабораториите, дигитална библиотека и международен архео-екологичен комплекс. За прилагане на интегрираните териториални инвестиции ще бъде подписано споразумение между партньорите по проекта.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email