ЧЕСТВАМЕ ПРАЗНИЧНО 9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА

За 10- та поредна година Областният информационен център, в партньорство с Община Бургас, Център Европа Директно, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас и Гимназията с преподаване на чужди езици «Васил Левски», ви кани да отпразнуваме заедно Деня на Европа 9 май. По традиция, по различно време и в различни точки на града ще можете да вземете участие в разнообразни събития според вашите интереси. Програмата ни ще намерите на фбк страницата на ОИЦ-Бургас и на официалната страница на Община Бургас www.burgas.bg.

Опасната стара сграда на някогашната Водна кула в Поморие вече е превърната в красив Музей на рибарския поминък. Дейностите бяха финансирани по Договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан между Община Поморие, Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 и МИРГ Поморие. При изпълнение на проекта за реконструкция на разрушеното и опасно съоръжение бяха изградени панорамна площадка и технически зони, бе обособена мултифункционална зала за експозиция на различни елементи, свързани с историята на града и рибарството, представени на интерактивни мултимедийни екрани. Извършено бе и благоустройство на дворното пространство.

Паралелно с този, ще се изпълни и проект за цялостна реконструкция на съществуващите в близост до водната кула обекти (складове и гаражи) с цел превръщането им в арт ателиета за приложно и изящно изкуство.

Предстои обогатяване на музейната експозиция, както и създаване на занаятчийски ателиета с тематика „Рибарството – култура и бит на рибарите“. Местните рибари от рибарско сдружение „Нептун“ направиха дарение – автентична дървена лодка, която скоро също ще намери място в музея.

Европейската комисия предложи преразглеждане на съществуващите пазарни стандарти, приложими за редица продукти на хранително-вкусовата промишленост като плодове и зеленчуци, плодови сокове и конфитюри, мед, домашни птици и яйца. Предложените изменения следва не само да помогнат на потребителите да правят по-информиран избор от гледна точка на здравословното хранене, но и да допринесат за предотвратяване на разхищението на храни.

Областите, обхванати от предложенията на Комисията, включват:

–    Етикетиране на произхода: определят се по-ясни и задължителни правила за етикетиране на произхода на мед, ядки и сушени плодове, узрели банани, както и почистени, преработени и нарязани плодове и зеленчуци. В случай на смеси, върху етикета трябва да бъде посочена и държавата на произход, което ще увеличи прозрачността за потребителите и би насърчило производството на съответните продукти в ЕС.

  –  Разхищение на храни: предложените изменения обхващат проблема с хранителните отпадъци и отпадъците от опаковки. Ще се предвиди например освобождаване от задължението за съответствие с пазарните стандарти за т.нар. „грозни“ плодове и зеленчуци (с външни дефекти, но иначе подходящи за консумация), продавани на местно равнище и пряко от производителите на потребителите. Оползотворяването им в прясно състояние ще осигури допълнителни възможности за потребителите да купуват пресни плодове и зеленчуци на по-достъпни цени и ще бъде от полза за производителите, осъществяващи дейност в къси вериги на доставки. Могат да бъдат продавани и определени продукти, засегнати от природни бедствия или други извънредни обстоятелства, стига да бъдат безопасни за консумация.

–   Опаковане: продуктите, предназначени за даряване, могат да бъдат освободени от основните изисквания за етикетиране. Това ще ограничи не само етикетирането, но и административната тежест, с което ще се стимулира участието на стопанските субекти в даренията.

–   Плодови сокове: ще бъде възможно плодовите сокове да носят обозначението „без добавени захари“, за да се поясни, че те, за разлика от плодовите нектари, не могат да съдържат добавени захари — особеност, която не е известна на повечето потребители.

–    Конфитюри и мармалади: количеството вложен плод в конфитюрите ще бъде увеличено от 350 g на най-малко 450 g (при конфитюрите екстра качество това количество ще е 550 g) на килограм краен продукт. По този начин на потребителите ще се предлага продукт с по-малко свободни захари и повече плодове, отколкото в наличните към момента изделия.

–    Яйца: ще бъде разрешено използването на слънчеви панели в открити площи за свободно отглеждане на кокошки — носачки на яйца, с което ще се увеличи предлагането на енергия от възобновяеми източници. Също така маркирането на яйцата ще се извършва директно в стопанствата, с което ще се подобри проследимостта.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email