Фонд на фондовете подписа договор за нови 35.6 млн. лв. за стартиращи компании и ускоряване

Фонд на фондовете (ФнФ) подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за ускоряване и начално финансиране II (ФУНФ II), със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ресурсът ще се управлява от “Витоша Венчър Партнърс” ООД, с управляващи партньори Максим Гурвиц, Марис Прии, Никола Стоянов, Пол Вайнбергер, Марин Илиев и Ерик Андърсон. Базираният в София международен екип ще управлява фонд от 38 млн. лв., от които 35.6 млн. лв. са публични средства, предоставени чрез Фонд на фондовете, а останалите ще представляват частно съфинансиране.

Екипът на избрания финансовия посредник е натрупал релевантен опит в управлението на инвестиции и в създаването на предприемачески програми и екосистеми през последните повече от десет години. Ключовите лица в него са участвали в екипите на фонд мениджъри от няколко различни страни и съответно като управители и инвеститори в над 200 технологични компании в Европа и САЩ.

Наред с финансирането чрез дялови и квази-дялови инвестиции, “Витоша Венчър Партнърс” ще предоставя менторска и стратегическа подкрепа на компаниите, и ще използва разработените от екипа международни мрежи за бизнес-развитие и привличане на допълнителен частен капитал. Около половината от подкрепените компании ще участват в акселераторска програма, организирана от фонд мениджъра, а останалите си инвестиции екипът ще осъществи в стартъпи в по-напреднала фаза на развитие.

Очаква се посредникът да реализира първите си инвестиции на пазара през лятото на тази година.

С подписването на договора с “Витоша Венчър Партнърс”, Фонд на фондовете завърши създаването на мрежа фондове за ускоряване и начално финансиране, която ще допринесе значително за осигуряването на конкурентоспособни канали за развитие на иновативни  компании в България в следващите години. Другите фондове от нея, които реализират инвестиции са „Ню вижън 3“ и „Иновейшън Акселерейтър България“ (които смениха името на фонд мениджъра си на „Иновейшън Кепитъл“).

Заедно с „Морнингсайд хил“ (Фондът за рисков капитал) на пазара вече активно работят четири фонда за дялово и квази-дялово финансиране. Те ще подкрепят близо 400 на брой малки и средни предприятия с общ ресурс от 190 млн. лв.,  като от тях публичните средства, предоставени от Фонд на фондовете, възлизат на 148 млн. лв., а останалите 42 млн. лв. са допълнителен частен капитал привлечен от посредниците.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email