Фондът за рисков капитал Innovation Capital организира с подкрепата на Община Бургас среща с предприемачи и бизнес лидери

Фондът за рисков капитал Innovation Capital организира с подкрепата на Община Бургас среща с предприемачи и бизнес лидери. Инвестиционните мениджъри Явор Гочев и Кристиян Бегажев ще се запознаят с представители на местната екосистема и амбициозни бизнес лидери, които желаят да развиват собствена компания. Явор и Крис ще разкажат повече за възможностите за финансиране, които Innovation Capital предлага. Те ще се запознаят с бизнес идеите на предприемачите и ще споделят обратна връзка относно проектите им.

“Ние вярваме, че в България има много предприемчиви хора, които са готови да се впуснат в развитието на собствена компания и заслужават да им бъде обърнато внимание. В София постоянно има събития и възможности за срещи, като нашата цел е да подпомагаме развитието на предприемаческите екосистеми и в другите градове. Именно затова, за трета поредна година провеждаме нашата обиколка в цялата страна – да докажем, че навсякъде в България има потенциал за развитие. Ние сме готови да обсъдим идеите им, както и възможностите за финансиране”, споделя Явор Гочев.

Менторите

Явор Гочев помага на стартиращи компании и техните идеи като има повече от 5 години опит в откриването на най-обещаващите стартиращи проекти. С богатия си опит в управлението на акселераторски програми, той поема и лидерската роля в XLRadar e-Commerce. От изключителна важност е и преподавателската дейност, с която Явор е зает, като лектор по социално предприемачество СУ “Св. Климент Охридски”.

Кристиян Бегажев е млад специалист в сферата на инвестициите. След като завършва образованието си в чужбина, той започва да се занимава с дипломация, но скоро след това открива себе си в света на финансите и инвестициите. През последните години преминава през няколко програми, чрез които придобива ценни знания за управлението на капитали.

XLRadar e-Commerce

Двамата инвестиционни мениджъри ще споделят повече информация и за най-новата акселераторска програма на Innovation Capital – XLRadar e-Commerce. Тя е насочена към желаещи да стартират собствен бизнес в e-commerce и e-commerce tech индустриите. От фонда осигуряват начално финансиране за най-добрите компании, както и огромен набор от допълнителни услуги. Най-важните сред тях са съдействие за създаване и поддържане на онлайн платформа за е-търговия,

подкрепа от доказани маркетинг специалисти относно изграждане и промотиране на бранд, специални условия за ползване на склад/логистичен център, където да се съхраняват стоките.

Събитието ще се проведе на 24.06.2022 г. от 11.00 ч. в конферентната зала на Регионална библиотека Пейо.К. Яворов – Бургас. Заповядайте!

За Innovation Capital

„Иновейшън Кепитъл“ АД e фонд за рисков капитал в размер на 21,1 милиона евро с мандат да осигурява достъп до дялово и квази-дялово финансиране на стартиращи компании за над 200 компании. Избран е като фонд мениджър от Фонд на фондовете („ФМФИБ“ ЕАД) да управлява ресурс от 19.3 млн. евро по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и допълнителен частен капитал от 1.8 млн. евро. „Иновейшън Кепитъл“ АД е управляващото дружество на фонда “Иновейшън Кепитъл Фонд КДА”.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Иновейшън Кепитъл“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз, „ФМФИБ“ ЕАД и “Иновейшън Кепитъл Фонд КДА”.

Повече за събитието – 24.06.2022 – Бургас – https://www.facebook.com/events/1056014645121688/

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email