Фестивалът „Лятна театрална сцена” получи пълна подкрепа от местния парламент.

Докладната записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Петър Статев и Георги Дракалиев – членове на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2020 г. и предоставяне на летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието бе одобрена днес от общинските съветници. Така в град Бургас ще се състои фестивал с артисти от различни културни институции, които ще могат да ползват Летния татър безвъзмездно.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email