Фасадни елементи от катедралния храм „Св.св Кирил и Методий“ се превърнаха в 3D модели

Научни екипи от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас осъществиха поредната серия от съвместни дейности по дигитализация на историческо, културно и природно наследство. Инициативата е част от изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе.

Този път обект по дейностите за дигитализация бе бургаският храм „Св. св. Кирил и Методий“. Чрез 3D скенери със структурирана светлина Artec Leo, Artec Space Spider и Artec Eva Pro, както и чрез лазерния скенер Scantech KSCAN-Magic специалистите успяха да създадат модели на голяма част от фризовете и екстериорните елементите от фасадата на църквата. Благодарение на модерното оборудване бяха дигитализирани и матриците към съответните елементи, изработени при реставрацията, завършена тази година от фирма „Еко арт инженеринг“ ООД.

Катедралният храм „Св. св. Кирил и Методий“ е един от символите на Бургас. Строен е през 1897 – 1907 г. Храмът е от типа трикорабна базилика. Орнаментиката на фасадната пластика е една от най-богатите в България, но и трудна за възстановяване поради характеристиката на материала – т. н. айтоски камък или андезитен туф. Вътрешността на катедралата се разделя от пет двойки носещи мраморни колони. Главният купол се извисява върху висок дванадесетстенен барабан с прозорци. Върху красивия витраж на главния вход на катедралата са изобразени Кирил и Методий. Уникалните стенописи са дело на известните български художници проф. Гюдженов и Кожухаров, автори и на стенописите в църквата „Св. Александър Невски“ в София.

По време не реставрацията на храма са били свалени от фасадата 57 отпечатъка, от които са изработени 58 калъпа. На фасадата са отлети и монтирани над 1200 елемента. Тя е реставрирана така, че всички елементи по нея, които влиянието на времето бе увредило, вече са в автентичния си вид.

Създадените 3D модели от научните екипи на Бургаския и Русенския университет ще бъдат съхранени в дигитални архиви и при необходимост могат да бъдат използвани за изработката на нови матрици и елементи за фасадата. Една от целите на тази инициатива е да се демонстрира възможността за създаване на дигитални образци на екстериорните елементи чрез директно 3Д сканиране, без необходимост от създаване на отпечатъци, което е скъпа и бавна процедура. Някои от дигиталните модели ще бъдат използвани за създаване на сувенири и други промоционални продукти.

Инициативата по заснемането е на кмета на Димитър Николов. Тя бе възприета и подкрепена от фирмата-изпълнител и учените от двата университета.

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе се осъществява по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, с финансовата подкрепа на Европейския съюз – чрез Европейските фондове за регионално развитие (ЕФРР). Партньори в проекта са СУ „Св. Кл. Охридски“, Технически Университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email