Училищните библиотеки по-модерни, превръщат ги в креативно място за мисъл и въображение

142 училища ще получат финансиране по модул „Библиотеките като образователна среда” от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, информират от МОН.

Идеята е да се подпомогне популяризирането на библиотеките като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес, да се подкрепят съвместни инициативи, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се формира отношение към културата като цяло. Има одобрени проекти, които ще се реализират съвместно между обществени библиотеки и училища – провеждане на учебни часове, конкурси, четения и др.

Целта на програмата е да се подпомогнат училищата за закупуването на съвременна литература. Финансира се и създаване на неформална уютна читателска среда – обзавеждане на „кът за четене” – в училищната библиотеката и/или извън нея – на територията на училището, на места, позволяващи обособяването на такива пространства („кът за четене”/училищната библиотека).

Предвидените средства са в размер на 767 837 лева, като максималната сума, която ще получат някои от училищата, е 6000 лева.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email