УНИЦЕФ и Общината откриха обучителен център за уязвими деца

УНИЦЕФ България и Община Бургас откриха днес Общностен дневен център за подкрепа на уязвими деца от 3 до 14 години в детска градина „Райна Княгиня“ в комплекс „Славейков“. Той е разположен на два етажа в помещения, които досега не бяха използвани.

В момента Образователният център се посещава от 70 деца бежанци от Украйна, като 40 от тях са в дневна грижа, а 30 – в начално образование. Обучението на децата е полудневно, в две смени. В него децата изучават български език, английски език, театър, музика, анимация и спорт.

По този начин Центърът подпомага преодоляване на пропуските в ученето и насърчаване на последващата им интеграция в детски градини и приемни училища в България.

Центърът за дневна грижа предлага услуги за ранно и продължаващо обучение, дейности за неформално обучение, психо-социална подкрепа и дейности с родители. Той е оборудван с всички необходими образователни пособия, терапевтични и диагностични материали, пособия за лечебна физкултура и за ателиета по музика, театър и изобразително изкуство.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email