Удължава се срокът за кандидатстване по програмата на Община Бургас за стартиращи предприятия

Постоянната комисия за управление на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на община Бургас удължава срока за подаване на проекти по Програмата за подпомагане на стартиращи предприятия на територията на община Бургас до 06.06.2023 г.

Допустими участници ще бъдат физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, като това се е случило до 3 години преди датата на кандидатстване. Те трябва да отговарят на условията за микро или малък бизнес, екипи от минимум 2 (две) физически лица, както и ученици от Бургас на възраст над 16 години.

Проектите трябва да се реализират и развиват за първи път на територията на община Бургас, да въвеждат устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, социални и екологични градски теми; да предлагат конкретно решение за даден градски проблем и да предвиждат безвъзмездно ползване от бургазлии.

Вариантите за получаване на финансова подкрепа са различни, в зависимост от етапа на проектните идеи. Освен пакети за стартиращи предприятия, е предвидено и финансиране в размер до 5000 лв., с което да се покрие до 50 % от стойността на проекта. За екипи от ученици не се изисква самоучастие.

Подробна информация и подаването на проектните предложения ще намерите интернет страницата на Бизнес инкубатор – Бургас: https://business-burgas.com/

Телефонен номер за въпроси и разяснения по процедурата – 0879 017 664.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email