ТРИДНЕВЕН РИБЕН ФЕСТ ОЧАКВА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ПОМОРИЕ

Община Поморие организира тридневен рибен фестивал в изпълнение на проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“, BG14MFOP001-4.082-0001-C01, финансиран по процедура BG14MFOP001-4.82 – МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от СВОМР на МИРГ Поморие“, осъществяван с финансовата подкрепа на „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020г.

Идеята на фестивала е чрез различни събития (театрални скечове, концерти, презентации на рибни ястия и представяне чрез мултимедия на част от живота и занаята на рибарите) да се постигне:

–          запознаване на различните поколения с бита на рибаря и морските дейности, с цел популяризирането на тези дейности сред младите;

–          подчертаване на важността на сектора за територията на община Поморие;

–          популяризиране на местните продукти от рибарство и аквакултури във и извън община Поморие;

–          стимулиране на местната икономика и междусекторното сътрудничество в началото на летния туристически сезон.

Фестивалът ще се проведе на 30 юни, 1 и 2 юли 2023 г., като предвидените дейности ще включат различни възрастови групи в мероприятия, свързани с рибарството и морското дело, с цел запознаване с професията „Рибар“ и морето. Ще бъде създадена и възможност за представяне на културно-историческото наследство и бита на рибаря. Чрез организиране и провеждане на игри на открито, които представят по интересен и атрактивен начин морските професии и дейности, децата също ще вземат активно участие във фестивала. Ще бъде създадена възможност за маркетинг на местните продукти от риба и аквакултури, както и други местни продукти, като това допълнително ще стимулира икономическите дейности на територията на общината.

Европейската комисия отпуска средства в размер на 45 млн. евро за разширяване обхвата на Интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница, доставка на високопроходими патрулни автомобили и наемане на допълнителен персонал за охрана на външните граници.

Одобрени са и 22, 8 млн. евро за техническо оборудване за Гранична полиция, което ще бъде използвано в операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Предвижда се доставката на патрулен кораб, безпилотни летателни системи за наблюдение и автомобили.

Отпуснатите от ЕК средства ще бъдат добавени към програмата по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021 -2027 година.

България ще кандидатства за допълнителна финансова подкрепа и в рамките на обявените от Комисията нови покани към държавите членки, свързани с разработване на системи за електронно наблюдение на външните сухопътните граници на ЕС в размер на 140 млн. евро, както и за укрепване на капацитета за убежище на стойност 120 млн. евро. Финансовата подкрепа е част от работните програми по Тематичния механизъм за периода 2023-2025 г. на  фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.

За трета поредна година Фондация „Америка за България“ организира стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“.

13 студенти, наскоро завършили университет, или преквалифициращи се професионалисти ще имат възможност да научат повече за каузите и кампаниите на 13 приемащи организации от гражданския сектор. В рамките 9-месечен платен стаж стипендиантите ще приложат и развият знанията си в областта на дигиталния маркетинг.

Стипендиантска програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ 3 включва и съпътстваща менторска програма. На всеки участник ще бъде осигурен индивидуален ментор, представител на водеща компания за дигитален маркетинг в България. В допълнение стажантите ще имат достъп до лекции и уебинари с професионалисти в сферата.

От стажантите се очаква да отделят 20 часа седмично за работа в организацията, в която са разпределени, както и да вземат участие във всички събития и лекции по програмата.

Краен срок за кандидатстване: 4 юли 2023 г.

Стажовете ще започнат на 23 октомври 2023 г.

За повече подробности и за да кандидатствате, посетете страницата на конкурса „Дигитален маркетинг за значими каузи“ 3.0.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email