Тодор Йосифов: В тази трудна ситуация се вземат навременни мерки в диалог с гражданите и бизнеса

„На сесията в град Бургас бяха предприети редица мерки касаещи подпомагането на бизнеса в кризисната ситуация, улесняване на предприемачите в част от икономическия сектор. Част от тях, които бяхапредложени от групата на ГЕРБ влизат в сила веднага. Голяма част част засягат икономиката, индустрията и предприемачите в региона. Главната цел е да се запази сигурността на работещите в бранша и на тези, които го поддържат“-заяви за Общинско радио „Гласът на Бургас“ Тодор Йосифов- общински съветник от ПП ГЕРБ, зам.-Председател на Постоянна Комисия „Икономика и Инвестиционни Политики“ . Ето и част от мерките, които ще подпомогнат бизнеса:

-Удължава се срока за заплащане на дължимите месечни наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г. – Комисия да направи анализ на засегнатите, вследствие на извънредното положение, сектори от местната икономика и да изработи критерии за подбор на МСП, както и условия за споделяне на кредитния риск по банкови кредити, усвоявани от тях, за покриване на възнаграждения на служители, осигурителни вноски, публични задължения и текущи разходи, свързани с дейността на фирмите (разплащания с доставчици, наеми и други); – Комисия да представи пред Общински съвет, отчет за начина на разходване на средствата през изтеклата 2019 г.; – Комисия да изработи и внесе в Общински съвет общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес. – На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящите решения, поради необходимостта от взимане на неотложни решения, важни за гр. Бургас. – Сумата, платена за Синя и Зелена зона за времето, когато не е работила, да бъде изтеглена във времето. – Финансово стимулиране на медицинския персонал, работещ на територията на община Бургас. – Създаване на общинско анализаторско звено със следните задачи: Постоянен мониторинг за налични на стоки и запаси в случай на затваряне на региона – храна, горива, медицински консумативи Създаване на доброволческа структура като резерв в случай на необходимост от подпомагане на нуждаещи се във всяко естество и тяхното обезпечаване с помощни средства.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email