С ОТКРИТА ПРИЕМНА И ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ОИЦ-БУРГАС ОТБЕЛЯЗА 9 МАЙ

Областният информационен център-Бургас отбеляза Деня на Европа с празнична програма.

На знаковия 9 май, който центъра чества за 11 пореден път, експертите  зарадваха бургазлии и гости на града с множество инициативи в различни точки на Бургас.

Малки и големи се присъединиха към откритата приемна, традиционния концерт на Бургаския духов оркестър, Арт работилницата на открито, пленера „Европа на белия лист“ и литературното четене на приказки от Европа.

Как протече всяко едно от събитията може да проследите на Фейсбук страницата на Областния информационен център или на www.eufunds.bg.

През изтеклата седмица експерти на ОИЦ-Бургас взеха участие в официалното откриване на изложение, организирано от Министерство на земеделието. Базарът беше част от международен форум, посветен на 30-годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие в Европейския съюз, който ще продължи до 12 май в Бургас и Поморие. Целта му е да  е да бъде представена подготовката за прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР за следващия програмен период и да бъдат обсъдени добри практики при изпълнението му до момента.

Сред гостите на събитието в Бургас бяха заместник-министърът на земеделието д-р Момчил Неков, народни представители, представители на Европейската комисия, на управляващите органи на финансиращите одхода програми, служители и участници от местните инициативни групи.

Изложението – базар на местни продукти и занаятчийски произведения от териториите на местните инициативни групи от България и Румъния, разположено на площад „Св. Св. Кирил и Методий“,  беше с двудневна продължителност и достъпно за жителите и гостите на града.

На регулярна информационна среща с представители на местни и регионални медии, управителят на ОИЦ-Бургас представи възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027. Енергийното обновяване на жилищния и нежилищен сграден фонд, финансирането на единични мерки за енергия от ВЕИ в еднофамилни и многофамилни сгради, производството на топлина и електричество от геотермални източници, както и изискванията за изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградите бяха темите поставени във фокуса на събитието. Оживена дискусия с аудиторията предизвикаха предвидените за използване финансови инструменти за някои от планираните интервенции, представяни под формата на дългосрочни нисколихвени заеми, включително и в комбинация с безвъзмездна финансова помощи в една операция.

В хода на срещата пред журналистите беше представен и проекта на Община Бургас в помощ на гражданите и бизнеса „Енергиен офис“, който предоставя актуална информация за отворени програми, свързани с енергийна ефективност и разяснения за кандидатстване, както и изготвяне на енергийни обследвания, консултации при избор на оптимални дейности и материали за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в зависимост от разполагаем бюджет и очаквани резултати, насоки за изграждане на малки централи за ВЕИ и други.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email