СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЧЕСТВА ДНЕС ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

По инициатива на Съвета на Европа всяка година на 26 септември се чества Европейският ден на езиците.

И тази година генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия празнува езиковото многообразие на Европа с чествания по поводa.

На самия 26-ти септември – Европейския ден на езиците – ще бъде пусната онлайн викторина с привлекателни награди, която ще бъда достъпна за участие от цялата страна.

Периодът за провеждане на онлайн играта е от днес, 26 септември до 23:59 ч. на 23 октомври 2022 г., като отговорилите правилно на всички въпроси ще участват в томбола за разпределяне на награди.

Печелившите участници и верните отговори ще бъдат обявени на страницата на играта на 26 октомври 2022 г. в 12:00 ч.

Онлайн викторината е достъпна на : www.edl-bulgaria.eu

Ако имате ли идеи за решаване на проблемите пред младите хора в Европа? Разгледайте какво може да Ви предложи младежката платформа на Европейския парламент Youth Hub .

Тя представя всичко, което Европейският парламент прави за и в сътрудничество с младите хора и предоставя възможности както за опознаване на Европейския съюз, така и за забавления. Уебсайтът е достъпен на всички официални езици на ЕС.

Независимо дали сте студент, член на младежка организация или учител, на Youth Hub ще намерите възможности за нови изживявания:

  • Да се включите в общността „Заедно за ЕС“, която обхваща цяла Европа;
  • Да създадете контакти с хора с подобни на Вашите интереси;
  • Да участвате в присъствени събития като младежката конференция EYE, онлайн срещи или мероприятия, организирани от бюрата за връзка по страни;
  • Да разисквате с експерти на семинари или беседи онлайн;
  • Да участвате в образователни програми като „Евроскола“ или програмата на Европейския парламент за училища посланици;
  • Както и да откриете възможности за работа в европейските институции и да влезте в ролята на европейски депутат в ролева игра.

МИР отчете огромен интерес от страна на бизнеса към първата отворена процедура по ПВУ. Над 1 700 проекта за над 440 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за „Технологична модернизация“ бяха подадени 24 часа преди изтичането на срока, който беше 16:30ч. на 21.09.2022 г.

Процедура „Технологична модернизация“ в размер на 260 млн. лв. и е насочена към микро-, малките и средни предприятия. Спрямо големината и нуждите фирмите могат да получат между 180 000 лв. и 700 000 лв. за ново оборудване, техника, машини и софтуер.

До края на годината предстои да се отварят още три програми по Плана за възстановяване и устойчивост – за киберсигурност и ИКТ решения в размер на 30.6 млн. лв., за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия в размер на 200 млн. лв. и за развойни дейности и интелектуална собственост с общ бюджет от 120 млн. лв.

По линия на структурните фондове на Европейския съюз от следващата година МИР ще разполага със 7 млрд. лв. за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия, научни центрове, иновационни и високотехнологични компании. Две от програмите, които са на обща стойност 5 млрд. лв. са почти завършени и в процес на одобрение от Европейската комисия. Това са Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 с бюджет около 3 млрд. лв. и „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв.

Напомням на земеделските стопани, пострадали от лошата метеорологична обстановка в района на Бургас, могат да подават заявления за подпомагане и огледи. Документите ще се приемат в Общинските служби „Земеделие“ по местонахождение на имотите. Подкрепата ще бъде отпускана на база констативни протоколи, а изплащането на средствата ще се извърши в най-кратки срокове.

Обръщам внимание, че заявления могат да се подават в рамките на 10 дни от настъпване на събитието. Огледът на засегната площ се извършва, когато условията позволяват да се направи оценка на щетите.

Земеделските производители ще бъдат подпомогнати чрез държавната помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, приравнени на природно бедствие.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email