Студенти и докторанти от цял свят си дават среща в Бургаския свободен университет

Студенти и докторанти си дават среща на XXV Юбилейна конференция за Студентско научно творчество с международно участие в Бургаския свободен университет на 18 април. Тази година се очаква рекорден брой участници от партньорски висши училища от Европа, Азия, Южна Америка и Южна Африка. Ученици от Бургас и Югоизточна България ще представят своите разработки. Юбилейното издание на конференцията ще бъде проведено с подкрепата на Община Бургас.

Научните направления са: Право и интернет, Администрация и управление, Финанси, счетоводна отчетност, маркетинг, мениджмънт и международни отношения, Кръгова икономика, Иновации и предприемачество, Психология, Педагогика, Техника, технологии и информатика, Софтуерно инженерство и изкуствения интелект и Възобновяеми енергийни източници.

Конференцията ще завърши с награждаване на класираните студентски, докторантски и ученически научни разработки.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email