Стипендии по новата общинска програма ще получат 106 успешни бургаски студенти

Общо 106 са одобрените бургаски студенти, които ще получават първите семестриални стипендии по новата програма на Община Бургас – „Успешни студенти“. 69 от тях са студентите с отличен успех, а 37 са тези с успех над 5.00. Всички подадени заявления бяха 116.

Програмата за финансов стимул, която е насочена към бургаски студенти в редовна форма на обучение и успех от и над 5.00, е по идея на кмета Димитър Николов и цели да отговори на нуждите от осигуряване на квалифицирани кадри в най-търсените специалности.

Освен много добрият и отличен успех на студентите, от значение за получаване на стипендията бяха и постиженията им в областта на образованието, науката и изкуството, участия в проекти, научна дейност и други.

Студентите, които са одобрени за стипендията, следват в трите бургаски висши учебни заведения – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет и Национална художествена академия – Бургас.

Най-голям е броят им в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 74. Най-много от тях – 37, са студентите в професионалните направления „Медицина“ и „Обществено здраве и здравни грижи“. След тях са направление „Педагогика“ със 17, „Комуникационна и компютърна техника“ с 12, „Химически науки“ – 7 и 1 в направление „Туризъм“.

В Бургаски свободен университет са 32-ма студенти, 15 от които са в направление „Информатика и компютърни науки“, 7 в „Право“, в „Технически науки“ – 5, „Икономика и администрация и управление“ – 4 и 1 в „Педагогика и психология“.

Студентите, които ще получават семестриална стипендия във филиала на Националната художествена академия в Бургас са 10.

За стипендии за следващия /летен/ семестър студентите ще могат да кандидатстват отново след около 4 месеца или след като завършат успешно настоящия /зимен/ семестър и месец, след записването за следващия.

Целта на програма „Успешни студенти“ е да се стимулира развитието на квалифицирани кадри в най-търсените специалности и се задържат младите хора в града.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email