СТАРТИРА ПРОГРАМА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ

Стартира програмата „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете. Банките-партньори, които към момента са подписали договори по програмата са: Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, Токуда банк, ОББ, Райфайзенбанк, Пощенска банка.

Целта на програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от ковид-19. Фирмите ще могат да получат финансов ресурс, основно за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Кредитите ще бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение.

Изискванията за кандидатстване са поне 3 години фирмите да са оперирали.  Кредитът ще бъде със срок до 7 г., като първите 12 месеца са гратисен период.

Възможностите за получаване на финансиране са в размер до 3 млн. лв. и до 70% от оборота за 2019 или 2020 г, според това за коя от годините е оборотът е бил по-голям.

Напомням на заинтересованите собственици на жилища, че в момента Общината изпълнява основната фаза на проекта за преминаване към алтернативна форма на отопление в домакинствата. За Бургас е предвидена безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища за 1 914 семейства с екологосъобразни форми на отопление: газ, централно топлоснабдяване и пелети.

Информация за програмата може да откриете на страницата на Община Бургас или да получите на телефон : 056/ 843891 Крайният срок за подаване на документи е 15 септември 2021 г.

Еко акция, изпълнявана в партньорство с Община Бургас привлече над 30 водолази от цялата страна. Инициативата имаше за цел да се почисти морското дъно край остров Св. Анастасия и да се повиши обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци . Дейностите за подобряване на екологичния статус на морските води са по проект „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“,  финансиран по програмата за опазване на околната среда на ФМ на ЕИП 2014-2021 и се  изпълняват в партньорство с Фондация „Шанс за децата и природата на България“, както и НПО „The Blue Army“, Исландия.

Постигната е сделка за фонд на ЕС за подпомагане на регионите и бизнеса да се адаптират към Брекзит. Еднократният спешен финансова инструмент ще бъде достъпен за фирмите във всички държави членки.

С бюджет от 5 милиарда евро, резервът ще се съсредоточи върху държави и сектори, най-силно засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Първа вноска от 1,6 милиарда евро за предварително финансиране ще бъде на разположение до декември 2021 г.

Ирландия ще бъде най-големият бенефициент в абсолютно изражение, следвана от Холандия, Франция, Германия и Белгия.

Парламентът ще гласува временното споразумение през септември.

Община Несебър успешно приключи проект по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. за рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землището на гр. Обзор. Строителството на обекта на стойност 1 248 030,99 лв стартира през ноември 2020 година. В резултат от дейността се предепонира отпадък с обем около  70 000 куб.м  върху по-малка площ като по този  по този начин беше освободен и почистен терен от 16,7 дка.   Чрез реализираните мероприятия са създадени необходимите условия за последваща биологична рекултивация, която Община Несебър ще извърши през следващите три години. Това ще даде възможност теренът да се предостави за земеделско и горско ползване.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email