СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА ОИЦ – БУРГАС В ОБЛАСТТА

Областен информационен център – Бургас започна ежегодните си информационни срещи в тринадесетте общини в областта. Първите посетени градове бяха Царево, Приморско, Малко Търново и Созопол.

На открити приемни, в близост до сградите на местните общини, експертите на ОИЦ посрещаха заинтересованите граждани, отговаряха на въпроси и представяха актуални материали, популяризиращи ролята на Европейския съюз и финансирането по програмите на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Голям интерес предизвикаха брошурите за дейността и услугите предлагани от ОИЦ, печатните издания, насочени към най-младата аудитория, стимулиращи любопитството към природата, културата и обичаите на страните-членки. Информационните събития на ОИЦ продължават. Конкретните дати и часове на откритите приемни може да проследите в календара на събития в страницата www.eufunds.bg.

Отворена е регистрацията за Европейските дни на научните изследвания и иновациите 2021.Събитието ще се проведе в периода 23-24 юни и за  2-ра поредна година ще е дигитално. Европейските дни на научните изследвания и иновациите е годишното водещо събитие на Европейската комисия, което обединява политици, изследователи, предприемачи и граждани, за да обсъдят и оформят бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея.

Eксперти от Областен информационен център – Бургас взеха участие в заключителен форум по проект „BluAct“- „Градове в действие към син растеж“, финансиран по програма URBACT на ЕС. Хибридното събитие се проведе посредством жива връзка между седемте пристанищни града, партньори в проекта.

Мрежата за трансфер на BluAct е инициатива за градско взаимодействие, която има за цел да подпомогне трансфера на добри практики в областта на предприемачеството и иновациите на синия растеж. Представители на Пирея, Матаро, Остенде, Галац, Матосиньос, Бургас и Салерно разказаха за опита си по сформирането на местни групи от ключови заинтересовани страни, които са били въвлечени в дейностите и отчитане на резултатите по проектиране и изпълнение на градски решения в „Синята икономика“. Силен акцент на форума беше представянето на седемте печеливши идеи от проведените предприемачески състезания.

Партньори и гости на събитието имаха възможност да се запознаят с документалната поредица създадена по проект  „BluAct“, която имаше за цел да подсили въздействието на презентационните сесии и дискусионните панели включени в двудневната програма.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” .

Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 14.06.2021 г. включително, на следната електронна поща: [email protected]

На 17-ти и 18-ти юни ще се проведе конференция на високо ниво по повод лансирането на новия етап на програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027. Събитието, организирано от Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, в сътрудничество с Европейската комисия, ще се проведе в Лисабон и ще бъде излъчено на живо чрез платформата Zoom.

Конференцията ще представи основните новости в програма „Творческа Европа“ и ще бъдат разгледани синергиите с други европейски инструменти за финансиране. Експерти, професионалисти и представители на проекти, финансирани по програмата и чието въздействие е значително, ще споделят техните възгледи за това как може да се изпълнят визията и целите, заложени в новия програмен етап.

Ще бъдат инициирани стратегически дискусии относно това как да бъдат направени културните и творчески сектори по-екологични, как може да бъде увеличена съвместимостта на транс-граничното сътрудничество с европейските цели за устойчиво развитие по линия на околната среда, както и за бъдещия секторен подход в областта на музиката.

Регистрация за участие можете да направите на страницата на програмата.

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България има удоволствието да Ви покани на уебинар на тема „Как да дишаме по-чист въздух? Европейски практики и решения“, който ще се проведе онлайн на 15 юни 2021 г., вторник, от 15.00 до 16.30 ч.

В рамките на това онлайн събитие ще бъдат представени настоящите европейски политики за качество на атмосферния въздух и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите. Ще бъде споделен и европейският опит с мерки за намаляване на замърсяването на въздуха.

Уебинарът ще се проведе в платформата Zoom. Работните езици ще са български и английски. Регистрирайте се за участие е до 14 юни на страницата на ЕК. Линк ще намерите и във БФК страницата на ОИЦ!

Уебинарът ще бъде излъчван на живо само на български език на Фейсбук страницата на Бюрото на ЕП в България. Изпращайте въпросите си към участниците предварително в slido с хаштаг #CleanAir. По време на уебинара въпроси ще могат да бъдат задавани през чата на Zoom, както и чрез коментари към излъчването във Фейсбук.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email