Смарт Бургас вече показва и качеството на питейната вода

В електронната платформа Смарт Бургас вече можете да откриете модул, през който ежедневно да проверявате качеството на водата, която пием. Данните се вкарват на седмична база директно от ВиК – Бургас. Търсете ги в секция „Води“. Там се зарежда също така актуална информация за

нивото на всички водоеми в общината – реки, язовири, включително от сензори на няколко места в морето.

Платформата е проект в развитие. Смарт Бургас ще премине през редица подобрения и допълнения с нови модули и функционалности. С упорита работа и помощ от бургазлии под формата на градивни критики и коментари, платформата може да придобие ключова роля в подобряване качеството на живот на гражданите и по-активното им включване в дейностите, касаещи градското планиране и развитие.

Осведомявайте се от нея на следния адрес: https://smartburgas.eu/bg.

Разговаряме с Даниела Алексиева, управител на Общинска фирма „Иновационни системи – Бургас“ и повече по темата.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email