Следете нивата на питейните язовири в областта чрез сайта на Община Бургас

Жителите на Бургас и региона могат да получават ежедневно информация за нивото на питейните язовири. Тя е достъпна в страницата на Община Бургас на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/upravlenie-na-vodite/dneven-byuletin/

Данните се предоставят от Министерството на околната среда и водите и се обновяват ежедневно. В тях се посочва наличният обем на язовирите, както приходът и разходът на вода за денонощие.

Междувременно още при първите данни за спадане на нивото на питейните язовири кметът Димитър Николов изпрати писмо до министър – председателя, в което иска да бъдат осигурени резервни количества за водоснабдяване на Бургаска област и Южното Черноморие от язовирите „Ахелой“ и „Порой“.

За да не се допусне кризисна ситуация с въвеждането на режим на водата, е необходимо да започне спешно проучване, проектиране и изграждане на водоснабдителни съоръжения към язовирите „Ахелой“ и „Порой“. Това ще позволи те да бъдат използвани за питейно – битови нужди.

За да бъдат извършени тези дейности, Министерският съвет трябва да промени статута на двата язовира от поливни в язовири за питейна вода.

Кметът Николов е изпратил писма също до министъра на околната среда и водите и до председателя на Комисията по екология към Народното събрание да бъдат взети необходимите мерки за предотвратяване на криза с водоснабдяването на Бургаски регион.

Община Бургас също е предприела мерки за пестене на водата от водоснабдителната система. В момента се провеждат процедури за изграждането на три източника за подпочвена вода, която да се използва за напояване и други дейности. Едното място за добив на подпочвена вода се намира при Терминал „Славейков“, а другите две са при кръговото на бул. „Стефан Стамболов“ с ул. „Транспортна“ и в парк „Света Троица“ в комплекс „Славейков“. На тези точки вече са направени хидро-геоложки проучвания и през следващата година ще бъдат изградени съоръжения за добив на подпочвена вода.

Към този момент Бургас и регионът се захранват от язовирите „Камчия“, „Ясна поляна“, „Ново Паничарево“ и Водохващането на р. Зелениковска. Те осигуряват необходимия воден ресурс за водоснабдяване на Централното и Южното Черноморие в нормално валежни години.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email