Сканирай кода и подкрепи концепцията „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“

Сканирай и подкрепи регионалната концепция с водещ партньор Община Бургас, която успешно премина етапа на оценка на административно съответствие и допустимост по Приоритет 2 на Програма Развитие на регионите.
Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“.
Проектната идея обединява – 18 общини, 9 държавни и общински болници, висше и средно училища, фирми, НПО, иновативни центрове и Министерство на здравеопазването – за използване на техния потенциал и ресурси за създаване на нов модел за интегрирана здравна грижа за деца и постигане на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион.
Линк към презентация на КИТИ BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“:

https://docs.google.com/presentation/d/117VkxCZ0mKlDkAsHWswILpCxpwbNHHbkaJcWfr7nwek/edit?usp=sharing

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email