Сдружение „Социален център Бургас“ стартира проект насочен към културното наследство на българите

Сдружение „Социален център Бургас“ стартира проект „Социална рехабилитация чрез запознаване с културното наследство и самобитност на българите“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията за за хора с увреждания. Общият бюджет на проекта е 11021,70 лв., а срокът за изпълнение на дейностите по проекта са от 13-ти май, до 13-ти ноември 2020г. Очакваните резултати са : лицата с увреждания да научат културното наследство и историята на нашата страна и по-специално на региона, в който живеем, да се включат активно в социалния живот, като това да разнообрази тяхното ежедневие, разширяване и обогатяване на услугите и дейностите и повишаване на капацитета на Сдружение “ Социален център Бургас“.

Сдружение „Социален център Бургас“  е неправителствена организация, с основна дейност предоставяне на социални услуги за хората с увреждания. Официално сдружението бе регистрирано на 16.12.2011 г. Членове и съучредители на сдружението са лица с трайни увреждания, техни близки и професионалисти, чиито усилия са насочени към  социална интеграция и подобряване качеството на живот на лицата с увреждания, живеещи на територията на  Община Бургас.

Дейността на сдружение “Социален център Бургас” стартира с предоставяне на иновативната социална услуга в общността: Творческа работилница на хора с увреждания. Творческата работилница беше замислена  като социална услуга в общността, насочена главно към онези лица със специфични потребности, при които има  опасност от изолация. 

Тя се посещаваше ежедневно от  лица с увреждания над 18 годишна възраст. В творческата  работилница  посетителите изработваха  различни сувенири. Първоначално като суровина за тези сувенири се използваха  стари вестници. Бяха направени такива предмети като кошнички, панери, поставки за салфетки. Впоследствие и по-мащабни предмети като кораби, лодки, архитектурни и исторически забележителности: “Грамофона” в Бургас, Айфеловата кула, Шипка и др.

Освен това посетителите на Творческата работилница изработваха и картички по различни поводи. За тях бе проведено и обучение по “Стъклопис”. Целта беше да се открият силните страни на всеки един от посетителите в Творческата работилница. Не какво не могат, заради това, че имат някакво увреждане, а какво всеки един от тях може, независимо от степента и вида на увреждането си. В хода на работата се стимулираше  екипния дух и взаимопомощта. Работата в Творческата работилница се редуваше с други дейности – организирани посещения на театрални постановки, екскурзии, срещи с личности от различни обществени сфери, с цел разширяване познанията на лицата с увреждания.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email