Реализират се мерките в подкрепа на бизнеса за справяне с последствията от пандемията КОВИД-19

От началото на месец юли започна реализация на мерките за подкрепа на бизнеса за справяне с последствията от пандемията КОВИД-19. С операция „Краткосрочна подкрепа за заетост“ са насочени 40 млн. лв. към транспортния и туристическия бранш. При кандидатстване по мярката, работодателите от конкретните браншове ще получат по 290 лв. и осигурителни вноски за шест месеца за всеки служител, който е застрашен да загуби работата си заради пандемията. Заявленията ще се подават в Бюрата по труда. По процедурата могат да кандидатстват и самоосигуряващи се от конкретните сектори.

Мярката „Заетост за теб“ пък дава възможност на работодателите да наемат безработни за срок от 3 месеца, като се покрива по една минимална работна заплата и осигуровки на всеки новонает. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност“. Фирмите трябва да докажат спад на приходите с 20% спрямо същия период през 2019 г. и да нямат задължения към 1 януари 2020 г.

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 3-месечния срок на субсидирана заетост, работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидирана заетост. По процедурата са определени квоти за наемане на безработни в зависимост от списъчния състав на фирмата за 2019 г. Средствата ще бъдат отпускани и по регионални квоти, в зависимост от безработицата и новорегистрираните безработни след 13 март 2020 г., когато бе обявено извънредно положение на територията на страната, свързано с разпространението на COVID-19.

Мярката е удължена до 30 септември 2020 г. Очаква се с новия вариант на мярката около 300 000 души да запазят доходите си. В предходните три месеца над 160 000 работници останаха на работните си места. Изплатените средства по мярката 60/40 до момента са над 153 млн. лв. на над 20 000 фирми.

За новия дизайн работодателите могат да подават заявления в съответните Бюра по труда, чрез лицензиран пощенски оператор и електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/. Ако работодателят има повече обекти в различни населени места, може да подаде общо заявление в Бюро по труда, на чиято територия се намира поне един такъв.

Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване може да се намерят на сайта на Агенцията по заетостта в рубрика „Финансови стимули за запазване на заетостта”.

Междувременно заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова заяви, че очаква голяма част от мерките, които са стартирали за справяне с кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, да получат финансиране и през следващите две години.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email