РАЗШИРЯВАТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС АКВЕ КАЛИДЕ КРАЙ БУРГАС

Като част от проекта „Силата на водата“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.“, Фонд за устойчиви градове и съфинансиран със собствени средства , Община Бургас започва изграждането на модерен център на територията на туристическия обект.

Той ще бъде създаден в подкрепа на инициативите за развитието на културно – историческия туризъм в града и региона и цели разширяването на предлаганите от комплекса услуги.

Предвидено е построяването на разделена на две функционални части сграда, в които да бъдат обособени експозиционна и демонстрационна площ.

Експозиционните помещения ще имат културно предназначение и включват учебен музей, музейна експозиция и фондови помещения.

Демонстрационната част на комплекса ще показва на посетителите типичната баня, характерна за епохата на Римската империя.

Архитектурната форма на новата сграда ще кореспондира с околната архитектура. Индикативният бюджет за изпълнение на проекта е в размер на 2 948 995лв.

До 31 май можете да се включите в проучването на УО за нивото на обществената осведоменост относно Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).

Анкетата е на български език, включва 12 въпроса, като попълването й отнема не повече от 5 минути. Въпросите в проучването са свързани с типовете инвестиции обект на подкрепа от ОПРР, наличието на информация за проект финансиран от програмата в населеното място на респондентите, достъпа и източниците на информация за ОПРР.

Проучването цели да измери нивото на достигането на информация за финансовата подкрепа от ЕС по програмата до широк кръг от заинтересовани лица, което да стимулира тяхното участие при формулирането на проекти и мониторинг на качеството на изпълнението им.

То ще послужи и за фокусиране на информационните и комуникационните дейности по Програмата за развитие на регионите за програмен период 2021-2027.

Анкетата е достъпна на страниците на ОПРР, МРРБ, както и на фбк страницата на ОИЦ-Бургас.

Не пропускайте шанса да подмените старата си печка на дърва с нов уред на екологично гориво.

Остават броени седмици, в които жителите на „Долно Езерово“ и зоните А, Б, В и Районен център в „Меден рудник“ имат възможност да кандидатстват за подмяна на старите си печки на дърва с нови уреди.

Заявления за участие в програмата се приемат в деловодството на Териториална дирекция „Възраждане“ в комплекс „Меден рудник“ всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:45 до 17:15 часа, както и в обособения информационен център в читалище „Просвета – 1927“ в „Долно Езерово“. Той е отворен за граждани всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Срокът за кандидатстване е до 31 май.

В ход е проекта по реконструиране на пристанището на остров Света Анастасия. Разширяването на съществуващия пристан и изграждане на нов, за малки плавателни съдове, в акваторията на острова са част от инициативите целящи повишаването на конкурентоспособността и утвърждаването на морския град като предпочитана туристическа дестинация.

Дейностите са част от проекта „Силата на водата“ , финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020г.“, Фонд за устойчиви градове и съфинансиран със собствени средства на Община Бургас, инвестира в разработването и утвърждаването на уникален туристически продукт за популяризиране на местното културно наследство.

Стартиралите СМР са насочени към подобряване на условията и безопасността при акостиране на кея, като по този начин удължат и периода на за посещение на острова. Предстои удължаване с 10 метра на старата пристанищна стена и изграждането на още една дълга 40 метра. Резултатът ще бъде пристан, затворен от две страни, а не защитен само от едната.

Община Бургас уверява гражданите и гостите на града, че работата по обновяване и разширяване на инфраструктурата няма да попречи на туристическия сезон на острова, тъй като ще се върши основно в морето.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email