Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации осъществи успешно първия етап по проект “Развиване на дигитални умения и използване на инструменти за разработване на електронни обучителни ресурси”

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации осъществи успешно първия етап по проект “Развиване на дигитални умения и използване на инструменти за разработване на електронни обучителни ресурси”. Шестима преподаватели приключиха своите обучения по програма Еразъм+. Те са финансирани по програма „Еразъм+ К1”, ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“.

Учителите ще споделят своя опит в онлайн събитие, което ще се състои на 21 октомври /четвъртък/ от 16:00 часа. Можете да се свържете с нас онлайн през Teams: https://tinyurl.com/yhumdsq2

Преподавателите взеха участие в следните обучения: “Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools” – Барселона, Испания с бенефициент Велика Гюлемерова; Дъблин, Ирландия – Дарина Кандарова, Виолета Иванова; “The best digital tools for English language teachers” – Ница , Франция с бенефициент Ивелина Колева и “Teaching languages in the digital era: the best apps, web platforms and ICT resources for​ learning languages” – Палермо, Италия с бенефициенти Надежда Гълъбова; “Using Technology in the ClassroomЧ – Спит, Хърватия с бенифициент Мариана Колева.

Всички обучения бяха проведени на английски език и с интерактивен подход. Участниците подобриха знанията си за това какво прави една класна стая успешна и ефективна чрез прилагане на нови стратегии за преподаване, запознаха се с нови творчески методи и стратегии за преподаване, придобиха практически умения за прилагане на критично и творческо мислене, ИКТ в образованието, мултидисциплинарен подход.

Всички учители подобриха езиковите си умения и създадоха контакти за бъдещи съвместни дейности с колеги от други страни. В рамките на вътрешно институционалната квалификация всички участници ще споделят знания и умения с колегите си. Предстоят интересни уроци и заключителни дейности по проекта.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email