Проект на РИМ – Бургас представя данни за Бургаския укрепен пункт по време на Балканската война

Проект „Спасени архиви“ на Регионален исторически музей – Бургас бе одобрен за финансиране по програма на Министерство на културата. В основата на проекта са представянето на изложба и книга, чрез които ще стане достъпна информацията от личния архив на майор Христо Г. Попов за Бургаския укрепен пункт по време на Балканската война 1912 – 1913 г.

През 2015 г. РИМ-Бургас успя да закупи голям брой архивни документи, които се определят от специалистите като уникален исторически извор за историята на Бургас.

Сведенията са част от архива на майор Христо Г. Попов – военен деец, герой от Сръбско-българската война 1885 г., кмет на София, помощник-комендант на Бургаския укрепен пункт по време на Балканската война 1912 – 1913 г. и министър в правителството на Васил Радославов 1915 – 1916 г. Те съдържат лична кореспонденция и военно-оперативна документация като телеграми, заповеди, писма, ведомости и др., както и изключително ценните бойни дневници на Христо Попов. При изследването на архива, отнело близо пет години, са правени допълнителни проучвания и анализи, използвани са различни исторически източници от ДА „Архиви“, библиотеки, музеи. Автор на изложбата „Спасени архиви“ и на книгата „Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война 1912 – 1913 г.“ е историкът Яна Иванова от РИМ – Бургас.

С бъдещата реализация на проекта РИМ – Бургас продължава целенасочената си работа за издирване, съхраняване и представяне на културното наследство.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email