Проект на община Бургас приобщава младежи с ограничени възможности към културния живот в града

Нови културни събития, творчески работилнички и тетрални турнета в кварталите на Бургас и съставни селища на общината ще предоставят възможност на деца и младежи с ограничени възможности да развиват социални връзки.

Инициативата ще се осъществи по Проект „Бургас, вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“, финансиран по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Той е с продължителност 18 месеца, като неговата цел е да подобри достъпа за деца и младежи с нисък социално-икономически профил и лица в неравностойно положение до културния живот в Бургас.

Проектът включва също така дейности за подобряване на инструментите и експертизата на местната власт при осъществяване на правомощията си в сферата на културата за планиране и организиране на културни събития, за привличане на най-широк кръг и разнообразни публики.

Партньори по проекта са Фондация „Театър в куфар“ от България и Фондация „Pars Pro Toto” от Исландия, с които Община Бургас ще организира съвместни събития през следващата година.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email