Програма УРБАКТ IV с покана за добри практики

Програма УРБАКТ IV обяви поканата за добри практики в периода 15 април – 30 юни 2024 г. Поканата има за цел да идентифицира добри практики, прилагани от европейските местни власти. Практиките, отличени по поканата ще получат етикет по Програма УРБАКТ, ще бъдат популяризирани на европейско и национално ниво, и ще имат възможността на по-късен етап да ръководят мрежи от общини по трансфер на тези добри практики.

Допустимите кандидати по поканата включват общините и техните райони, както и общинските дружества и предприятия.

Добрите практики може да са реализирани в която и да е основна област на местното развитие, в т.ч.: икономика, социално включване, зелен или енергиен преход, дигитален преход, равнопоставеност, културно наследство, миграция, благоустройство и обновяване, и пр. Важно е да имат интегриран характер. Добрата практика доказано работи и води до реални резултати, и може да се препоръча като модел за възможно адаптиране и прилагане от други местни власти.

За да подадат своята добра практика кандидатите следва да попълнят опростен електронен формуляр чрез системата EUSurvey:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/good_practices

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2024 г., 14.00 часа, централно европейско време.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) с процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства

Агенцията за социално подпомагане (АСП) обявява процедура за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Общата цел на проекта е насочена към насърчаване на дейностите по осигуряване на лична мобилност и достъпност за хора с трайни увреждания за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности. Общата цел ще бъде постигната чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства за подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на хората с трайни увреждания за водене на независим начин на живот. Очакван резултат по проекта: осигурена финанасова подкрепа за около 3 300 лица с трайни увреждания като предпоставка за активно социално приобщаване чрез работа, труд, обучение, рехабилитация и др. Подробности за процедурата, необходимите документи и допустимите кандидати може да прочетете в рубрика „Подкрепа на хора с увреждания“, подрубрика „Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ или на сайта на агенцията за социално подпомагане . 

https://asp.government.bg/bg/deynosti/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/proekt-predostavyane-na-pomoshni-sredstva-za-horata-s-trajni-uvrezhdaniya

Фестивал „Подмлади града“ пред спортна зала „Младост“

На 2 юни (неделя) пред спортна зала „Младост“, ще се проведе фестивал „Подмлади града“. Събитието се осъществява по проект „Подмлади града: Иновативни мерки в отговор на градските предизвикателства към качеството на живот и здравето на общността“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие от Европейската инициатива за градовете, насочена към финансиране на иновативни действия, фокусирани върху Новия европейски Баухаус. Дейностите по проекта ще се фокусират върху спортна зала „Младост“ и околните пространства

В часовете от 10 до 18 край залата ви очакват множество интересни събития:
– Сценични изяви;
– Спортни демонстрации;
– Базар на ръчно изработени продукти;
– Творчески работилници.

Събитието е подходящо за цялото семейство и предлага множество възможности за забавление и социализация.

Пълната програма може да намерите на сайта на Община Бургас.

https://www.burgas.bg/bg/novini/elate-na-festival-podmladi-grada-pred-zala-mladost-skoro-zapochva-i-remontat-y

В Бургас се провеждат Дни на енергийната ефективност и зелената енергия

В периода 30 май – 1 юни ще се проведат „ДНИ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ“. Организаторите на тазгодишното издание на форума са се постарали да подготвят разнообразна лекционна програма, която ще бъде посветена на развитието на знания и умения за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите.

Форумът ще се проведе в Културен център „Морско казино“.

Ако зелената енергия и енергийната ефективност представляват интерес, и сте строителни специалисти, граждани и представители на общинските администрации, можете да вземете участие в семинара безплатно.

Допълнителна информация, програма за събитието може да намерите на сайта на Центъра за Енергийна ефективност ЕнЕфект.

https://www.eneffect.bg/bg/home

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email