Приключи редовното Заседание на ВиК асоциацията

„Язовир „Камчия“ има налични обеми, които ще послужат за задоволяване на водоснабдяването на територията на Бургаска област без никакви ограничения до края на месец май.“-заяви днес пред журналисти областният управител Вълчо Чолаков по повод заседание на общото събрание на ВиК асоциацията. На събитието след днешния брифинг присъства и инж. Ганчо Тенев-директор на ВиК-Бургас.

ВиК асоциацията представлява форма, чрез която държавата и общините предоставят собствената си ВиК инфраструктура за управление и подръжка на ВиК дружеството чийто принципал е Регионалното Министерство.

ВиК Асоцията в Бургас настоява язовирите Порой и Ахелой да бъдат обявени като резерви водоизточници за питейни нужди Областният управител Вълчо Чолаков поиска решения на проблемите с водоподаването в най-малките населени места на територията на област Бургас. Това се случи по време на редовно заседание на ВиК асоциацията, в която участват 13-те общини, ВиК дружеството и Областна администрация. По думите на Чолаков малкият брой жители не е причина да бъдат отлагани решенията на проблема. Той поиска свикване на извънредно Общо събрание на Асоциацията, на което да се обсъди наболялата тема и да се набележат конкретни решения. Присъстващите настояха язовирите Порой и Ахелой да бъдат обявени за резервни водоизточни за питейно-битови нужди. В момента те са за напояване. Изчисленията на експертите показват, че в случай на абсолютна суша, водата в язовир Камчия ще стигне до месец май 2021, без да се налага режим. Ако язовирите Порой и Ахелой бъдат пригодени за питейни нужди, в сегашното им състояние биха увеличи периода с още три месеца, а при пълен капацитет с цяла година. От ВиК дружеството са готови с проектите за ремонт на язовир „Порой“, работи се по проектиране ремонтните дейности на язовир „Ахелой“. Два са основните критерия, които ще ускорят процедурите по ремонта на двете съоръжения. Първият е приемане на решение ремонтите да се извършат по облекчения ред за провеждане на обществени поръчки, което би спомогнало ВиК дружеството да предприеме по-бързи действия. Второто изискване е ремонтите да се извършват в сухо време. Към настоящия момент тези предпоставки са налице, а необходимата сума е приблизително 15 млн. лева.

Експертите от ВиК асоциацията поддържат мнението, че същите могат да станат „за смесено ползване“. Така от една страна ще продължи напояването, от друга, в случай на недостиг на питейна вода, ще бъдат намалявани количествата за напояване и увеличени тези за питейни нужди. Решението дали това ще се случи е от компетентността на отговорните министерства.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email