Приемат проектни предложения по процедура „Транснационални партньорства“ на ОП“РЧР“

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални партньорства“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Кандидатите задължително трябва да участват заедно с поне един партньор от друга страна-членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн.лв. Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email