ПРЕЗ 2022 ТРИ ГРАДА С ТИТЛАТА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Еш-сюр-Алзет (Люксембург), Каунас (Литва) и Нови Сад (Сърбия) са трите града, които през 2022 г ще имат статут на европейски столици на културата, съобщиха от Европейската комисия. Мандатът „Европейска столица на културата“ дава на тези градове възможност за популяризиране, насърчаване на устойчив туризъм и развитие чрез културни дейности.

Мандатът на Нови Сад като Европейска столица на културата за 2022 г. започна официално на 13 януари 2022 г., което съвпада с Новогодишната нощ по Юлианския календар.

Културната програма на града ще се развива в четири направления под надслов: Свобода, Дъга, Надежда,  Любов.

Предвидени са над 1500 културни събития и участие на повече от 4000 местни, национални и международни артисти. Програмата се основава на осем тематични арки, разглеждащи въпроси от европейско значение, между които миграция, мир, мултикултурализъм и ролята на жените в изкуството и младежката култура.

Еш-сюр-Алзет официално започва мандата си като Европейска столица на културата от 22 до 26 февруари 2022 г.

Слоганът на Esch като Европейска столица през 2022 г. ще бъде „REMIX Culture“ („Ремиксирай културата“) и ще се фокусира в четири направления: REMIX Europe, REMIX Art, REMIX Nature, REMIX Yourself.

През 2022 г Еш-сюр-Алзет ще отпразнува историята на трансграничен регион, разположен в сърцето на Европа. Градът ще разкаже за историята на своето развитие от индустриалната ера, базирана на стоманодобивната индустрия, до днешното общество, базирано на знанието, както и бъдещия му потенциал в ерата на дигиталната революция.

Столицата ще насочи вниманието на публиката към обществените проблеми на днешния ден.

Мандатът на Каунас като „Европейска столица на културата“ за 2022 г. ще започна официално на 22 януари 2022 г.

Каунас е вторият град в Литва, който получава титлата след Вилнюс. Мотото на мадата – „From temporary to Contemporary Capital“ – илюстрира добре амбициозната програма на града. Модернистична архитектура на Каунас, носител на „Знак за европейско наследство“ (European Heritage Label), се завръща в светлините на прожекторите с много културни събития.

Програмата на града включва над 600 проекта с участието на повече от 80 организации и партньори (210 от чужбина), 4000 творци, над 1000 събития.

Близо 35 млн. евро се очаква да бъде бюджетът на новата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция за периода 2021-2027 г.

По трите оси на програмата ще се финансират проекти за насърчаване на енергийната ефективност и прехода към кръгова икономика, както и такива, които имат принос за цялостното развитие на териториите според нуждите на местните общности. Общо 86 са получените предложения – 25 от турска страна и 61 от българска. Очаква се програмата да бъде окончателно одобрена до края на март.

Продължават дейностите по проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Съоръжението се реализира с партньорство на общините Бургас, Несебър и Поморие.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране с анаеробно третиране. По този начин значително се намаляват емисиите парникови газове в атмосферата. Основният метод в работата на съоръжението е процесът на суха метанизация. Чрез получавания биогаз ще се произвежда електричество, топлинна енергия и компост.

Анаеробната инсталация с капацитет 30 652 тона годишно., се състои от 8 бр. биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи и мобилно оборудване.

До момента е изградена основната част от подземните конструкции на анаеробната инсталация и административната сграда. Доставени са съоръженията за преработка на биогаза и производството на електроенергия.

Предвидено е дейностите по проекта да приключат   през лятото на 2023г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email