Представят гостите в 14-то издание на „Свято слово“ във ФБ-страницата на НЧ „Любен Каравелов 1940“

Четиринадесетото издание на майските срещи на славянските творци „Свято слово“ се провежда виртуално. Гостите със своите стихове и послания представят чрез  Фейсбук-страницата си организаторите от Народно читалище „Любен Каравелов 1940“.

През годините Бургас е посрещал много творци – поети и писатели, художници, музиканти и актьори, от славянски страни: Русия, Полша, Сърбия, Македония, Украйна, Хърватия, Чехия, Черна гора.

Следващата година е юбилейна за инициативата и организаторите с ентусиазъм очакват своите гости на живо в Бургас за 15-то издание на „Свято слово“.

Всеки ден, от 12 до 17 май, на Фейсбук-страницата си организаторите от НЧ „Любен Каравелов 1940“ представят гостите на „Свято слово“ 2020 – Лана Деркач и Давор Шалат  от Хърватия; Георги Калайджиев, Даниела Андоновска-Трайковска и Соня Серафимовска от Северна Македония; Мартен Калеев,  Боян Ангелов, Веселин Веселинов  и Донка Димова от България.

За да направят Майските срещи на славянските творци вълнуващи, в организацията са включени и Наталия Недялкова – преводач, Васил Костадинов – поет и благодетел,  както и координаторите от читалището Вили Колева и Роза Боянова.

Интервю на Слави Томов с Роза Боянова и Вили Колева

На добър час на „Свято слово“ 2020 в Бургас!

СВЯТО Е СЛОВОТО, когато се моли, когато се доверява, когато ражда светове, живее в тях, съживява народи и епохи. Свято е и когато воюва за свободата си. Светостта е чиста, извисена поезия. Тя е Словото… „В началото бе словото. И словото бе у Бог. И Бог бе Словото.“

Затова празнуваме  и посвещаваме дните между  11 и 24 май на първоучителите  Св. св. Кирил и Методий – авторите на азбуката славянобългарска, чрез които  Бог е проговорил, а  чрез тяхното слово и дело се е вселил и във всеки от нас.

СВЯТО Е СЛОВОТО –  защото дава живот и смисъл на живота,  защото издига смисъла до божествени висоти. Словото е високо, за да възвиси и нас, когато го обичаме и ползваме с ум и сърце езика на предците и мъдростта на времената. Словото казва повече от това, което вече знаем, чрез  богатството на  езика можем да изразим ясно и ярко, силно и нежно, дръзко и шепнешком  всички нюанси на преживяното. Словото е малко в устата на детето и велико, когато Бог говори, когато издигне Поезията до висините на премъдростта, за да повдигне и нас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email