Председателят на Апелативен съд – Бургас проведе виртуален брифинг с журналисти

Брифинг с представители на медиите, относно работата на Апелативен съд – Бургас  по време на „извънредна епидемична обстановка“ проведе днес административният ръководител на институцията съдия Деница Вълкова. Срещата с журналисти бе съобразена с противоепидемичните мерки и се проведе онлайн.

Председателят на съда информира за възстановяването на  нормалния ритъм на работа и възобновяването на открити съдебни заседания по всички видове дела на съдилищата в района на Апелативен съд – Бургас.  Достъпът до сградите на съдилищата е свободен за съдиите и съдебните служители, страните по делата и процесуалните им представители, както и за всички адвокати, независимо дали имат насрочено дело за съответния ден. Ограничен е достъпът за граждани, които не могат да обосноват необходимост за посещение на съдебната палата и за журналистите.

Информацията за това как ще работят съдебните институции в района на Апелативен съд – Бургас е публикувана на електронните им страници. На сайта на Апелативен съд – Бургас са поместени и Правилата за работа на всички съдилища по време на пандемия, приети от Съдийската колегия на ВСС на 12 май 2020 г. както и каталог на електронните услуги с активен линк, които се предлагат от Апелативен съд ­– Бургас.

Приоритетно призоваването и комуникацията със страните и процесуалните им представители ще се извършва по телефон и по електронен път. За целта са обявени на интернет страницата на съда актуални телефони и електронни адреси на деловодствата. „На адвокатите, които предстои да се запознават с много обемни дела препоръчваме да заявят предварително часа си за посещение в деловодството, с оглед необходимата дистанция от минимум 1.5 м, която трябва да бъде осигурена“, посочи съдия Вълкова.

Всички посетители в съда трябва за носят маска или шлем, както и да ползват безконтактния дезинфектатор, който е поставен на входа. За да не се допуска струпване на хора, призованите лица за участие в открито съдебно заседание в Апелативен съд – Бургас изчакват пред входа на съда до повикването им по монтираната звукова уредба или от съдебен секретар.

 Съдия Вълкова увери, че са вложени максимални усилия за осигуряване на най-висок клас дезинфектанти и дезинфекциращи машини, включително безконтактни с цел превенция, както и за поддържането на отлична профилактика и дезинфекция на помещенията и съдебните зали.

Залата, в която ще се провеждат всички заседания е оборудвана с предпазни прозрачни паравани и със специален въздухопречиствател. В най-скоро време в съда ще бъдат доставени и бактерицидни лампи.

Лица с видима грипна симптоматика няма да бъдат допускани в сградата. Съдиите и служители в администрацията са задължени да бъдат с маски или предпазни шлемове. Осигурени са предпазни маски и за посетителите, които не разполагат с такива, за да не се стига до отлагане на дела, каза още председателят на АС – Бургас.

 Видеоконферентна връзка чрез интернет ще се ползва при възможност по всички дела, като задължително по делата със задържани лица.

Въпреки ограничения достъп на журналисти и граждани, които не са участници в процесите, в Апелативен съд – Бургас публичността от гледна точка на справедливия съдебен процес няма да пострада, увери журналистите съдия Вълкова.

„Публичността може да се осъществява по различни начини, не само с присъствие в залата. За да е информирано обществото за решението на съда по дадено дело ние ще продължим да публикуваме съдебните актове и мотивите към тях, както и да осигуряваме достъп до съдържанието на протокола от всяко открито съдебно заседание, с изключение на тези, които се гледат по закон при закрити врати“ – коментира председателят на Апелативен съд – Бургас и добави, че пресофисът и ръководството на съда имат готовност да предоставят допълнителна информация по искане на медии по всяко дело.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email