Правят се първите стъпки за подмяна на старите печки с екологични в квартал „Долно Езерово“

Община Бургас започна първите действия по реализирането на проекта за по-чист въздух в квартал „Долно Езерово“.

Неговата цел е да бъдат намалени драстично емисиите на фините прахови частици във въздуха, чийто източник е битовото отопление на дърва и въглища.

Фокусът на проекта е кв. „Долно Езерово“, но при липса на достатъчна желаещи да се включат, ще се извършват дейности и в зони А, Б, В и Районен център от жилищен район „Меден рудник“.

Експерти в областта на социологическите проучвания са стартирали  провеждането на анкети с жителите в районите, които попадат в обхвата на проекта.

Стартиралото през месец август анкетното проучване е първата дейност от реализирането на проект № BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас“ и се финансира по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезиония фонд.

На база на събраната информация трябва да се определи с какви уреди на алтернативно екологично гориво ще е най-удачно да бъдат подменени старите печки. Проучването ще подпомогне и  подготовката на документацията, необходима за подаване на заявление от желаещите в целевите територии да получат нов отоплителен уред в рамките на проекта.  

Във втора фаза предстои да се подменят отоплителните устройства на твърдо гориво, включително демонтаж на заменяемите устройства, доставка и монтаж на стационарни индивидуални и многофамилни домакински отоплителни инсталации с алтернативни източници на топлинна енергия.

Към настоящия момент Община Бургас изпълнява друг проект по програма Life с наименование „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, който също включва подмяна на стари печки на дърва и въглища, но в Централна градска част, квартал „Възраждане“ и комплексите „Лазур“, „Братя Миладинови“ и зона Г на „Меден рудник“.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email