ПЛАНЪТ ЗА ИНТЕГРИРАНОТО РАЗВИТИЕ НА БУРГАС СЪС СВОЯ ПЛАТФОРМА

Планът за интегрирано развитие на Община Бургас (ПИРО), който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие за периода 2021-2027 г. вече има своя интернет платформа. Всеки, които проявява интерес може да се ориентира какво е направено и какво предстои. Уебсайтът предоставя на своите посетителите подробна информация за вече реализираните проекти в Бургас, разпределени по категории – градска мобилност, градска среда, енергийна ефективност, здраве и грижа, кръгова икономика, култура, образование, спорт и техническа инфраструктура. Изпълнен със снимков материал и информация за проектите като дата на стартиране, на приключване, стойност и резултати, всеки от посетителите на сайта може да добие ясна представа за направеното до момента в града. Към всеки проект има и контакти към съответния му координатор. Ако информацията в уебсайта не е достатъчна за някой от потребителите и има още въпроси, може да ги зададете по електронна поща или по телефон.  В уебсайта посетителите ще намерят също така и интерактивна карта с подробна информация за проектите в т. ч. и които предстои да бъдат реализирани в Бургас, разпределени по приоритети.

Посетете платформата на : www. plan.smartburgas.eu

В ход е подписването на договорите с одобрените домакинства за подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екологични уреди.

Процедурата ще продължи до края на месец август. Подписването на документите ще се извършва в офиса на дирекция „Околна среда“ в бившия профсъюзен дом на ул. „Шейново“ 24, етаж 2, стая 1. Информация може да получите и на телефон 056/84 38 91.

Проектът по програма LIFE се реализира в няколко жилищни района на Бургас и в него участват домакинства от Централна градска част, кв. „Възраждане“, к-с „Лазур“, к-с „Бр. Миладинови“, к-с „Меден рудник“ – зона Г (селото), кв. „Сарафово“, кв. „Ветрен“ – Минерални бани, кв. „Банево“, кв. „Крайморие“, кв. „Горно Езерово“, кв. „Черно море“, кв. „Рудник“, кв. „Победа“ и кв. „Акациите“.

В основната фаза на проекта одобрените домакинства са близо 2000. Реалната подмяна на отоплителните уреди ще стартира в началото на месец септември.

Тя се осъществява в рамките на Програма LIFE – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“.

Фонд на фондовете се присъедини към партньорската мрежа на CEO Angels Club – най-голямата българска ангелска мрежа. Така Фондът става част от семейството инвеститори, предприемачи и организации, които заедно развиват предприемаческата екосистема в България и подпомагат израстването й.

Посредством включването си като член на CEO Angels Club, Фонд на фондовете ще има възможност да участва в инициативи и проекти, да установява контакт с други фондове и инвеститори, както и да представя дейността си пред членовете и партньорите на клуба.

CEO Angels Club е основан 2016 г. и вече шест години обединява проактивни инвеститори, които помагат на стартъпите не само с финансов ресурс, но и с идеи, контакти и мрежата си от възможности. Организацията прави селекция на жизнеспособни и с потенциал за бърз растеж проекти на млади екипи и реализира връзката между тях и частния капитал на опитните предприемачи, като поддържа и платформа, която фасилитира сделките.

Сред дейностите на CEO Angels Club са още предварителен скрининг на стартъпи, организиране на представяне на проекти, подпомагащи дейности при преговори по индивидуални или групови сделки, организиране на регулярни дейности, които подпомагат изграждането на мрежа от контакти в дадена област/индустрия, намирането на партньори (експерти, клиенти, доставчици) и на достъп до технологии/ресурси, които да помогнат в последващо финансиране.

Отворена е възможността за кандидатстване за акредитация в Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“ за сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“

Наличието на акредитация не е задължително условие за кандидатстване / участие по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, но ако Вашата институция / организация участва много активно в проекти за мобилност в съответните образователни сектори и се интересува от още по-съществено засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява допълнителна възможност за целта.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email