От 6 до 16 април ОС на БЧК-Бургас раздава хранителни продукти на нуждаещи се и от още 4 целеви групи

Областен съвет  на БЧК – Бургас от 6 април  2020 г.  до 16 април 2020г. стартира раздаването на хранителните продукти втори транш  в изпълнение на Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – план 2018 година.
Агенцията за социално подпомагане е  Управляващ Програмата орган, която е идентифицирала ЧЕТИРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ целеви групи :
1. Лица получаващи топъл обяд от общини, чийто договори по ОП 3 приключват през периода от 01.01.2020 г. – 30.04.2020 г.;
2. Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като роскова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си;
3. Лица, попадащи под обхвата на процедура „ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОПРЧР 2014- 2020 г.;
4. Хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА.
В списъците, предоставени от Управляващия орган за Бургаска област са включени 1434 лица, както следва:

1.Община Бургас – общо 291 човека;

2.Община Айтос – общо –  92 човека.

3.Община  Камено- 23 човека.

4.Община Карнобат- 40 човека.

5. Община Малко Търново- 15 човека.

6.Община Несебър- 6 човека.

7. Община Поморие- 2 човека.

8.Община- Приморско- 29 човека.

9. Община Руен- 408 човека.

10.Община Созопол- 54 човека.

11. Община Средец- 21човека.

12.Община Сунгурларе- 441 човека.

13.Община Царево- 12 човека

Определените правоимащи лица ще получат индивидуален хранителен пакет с общо тегло до 30 килограма.
ОС на БЧК Бургас разчита на доброволците, на подкрепата на кметовете на общините и малките населени места, на служителите на „Домашните социални патронажи“ и на „Патронажна грижа“. Хранителните продукти ще се доставят до домовете на посочените лица.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email