От 3-ти май е отворена втора сесия за кандидатстване по Фонд „Култура“ на Община Бургас

От 3-ти май е отворена втора сесия за кандидатстване по Фонд „Култура“ на Община Бургас.

Културни организации, юридически лица, творци упражняващи свободна професия в сферата на културата от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения онлайн, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника на Фонда.

Кандидатите по Направление 1 могат да са от друго населено място, при условие, че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на Община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на Община Бургас

Във втората сесия може да се кандидатства по следните направления:

Направление 1 – „ Нови фестивали и други културни събития“;
Направление 5 – „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на
територията на Община Бургас“ ;
Направление 6 – „Мобилност“.

Периодът за кандидатстване през електронната система на Фонд „Култура“ е от 3 май до 16 юни 2022 година.

Фонд Култура Община Бургас(culturefundburgas.bg)

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email