От 3 октомври 2022 г. ще стартира Сесия 3 от Правилник за работа на Фонд „Култура“ на Община Бургас

От 3 октомври 2022 г. ще стартира Сесия 3 от Правилник за работа на Фонд „Култура“ на Община Бургас. Бургаски културни организации, юридически лица и творци, упражняващи свободна професия в сферата на културата, могат да подават своите проектни предложения онлайн, като финансови средства ще се предоставят след конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника на Фонда.

Кандидатите по Направление 1 могат да са от друго населено място, при условие, че при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на община Бургас.

В третата сесия може да се кандидатства по следните направления:
Направление 1 – „Нови фестивали и други културни събития“;
Направление 2 – „Традиционни и утвърдени фестивали, конкурси, концерти и други събития от културния календар на Община Бургас“;
Направление 3 – „Подпомагане мултиплицирането на проекти, финансирани по този Правилник и вече представени пред публика“;
Направление 5 – „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на територията на община Бургас“;
Направление 6 – „Мобилност“.

Периодът за кандидатстване през електронната система на Фонд „Култура“ е от 3 октомври до 16 ноември 2022 година.

Адресът на електронната система по Фонд „Култура“ е следният: http://www.culturefundburgas.bg/culture/Site

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email