Отличиха най – добрите творби в литературния конкурс „Извънредно положение – тръпка, сън и приключение“

На 10-ти май 2020 г. приключи срокът за приемане на творби за участие в онлайн конкурса „Извънредно положение – тръпка, сън и приключение“, обявен и организиран от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Бургас.

Възникнал като идея за разчупване на скучното ежедневие в условията на наложените ограничения и монотонно дистанционно обучение, конкурсът се превърна в стимул и провокация за мобилизиране на творческите заложби на младите хора. Доказва го бройката на постъпилите за участие в надпреварата ученически текстове – 77. Интересен е фактът, че начинанието надхвърля първоначалния си замисъл и от училищен и регионален, се превръща в национален конкурс. Участие в него взеха средношколци от Варна, Пловдив, Велики Преслав, Смолян, Хасково.

Трудната задача да избере най-добрите разработки имаше жури в състав: г-жа Силвия Пехливанова – директор на ПГТ; г-н Нейко Решовски – ст. учител по БЕЛ в ПГТ; г-н Веселин Пренеров – Председател на комисията по култура и читалищна дейност към Общински съвет Бургас, г-жа Елена Фотева – журналист и главен редактор на електронната медиа „Виа Понтика“ и г-н Кирил Костадинов – директор на Българско национално радио  – Бургас.

След внимателна преценка, спорове и стабилна аргументация, беше изготвено следното класиране:

Първа награда – Почетен плакет и грамота се присъжда на Деница Панайотова (15год.) от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Втора награда – Грамота и книга се присъжда на Виктория Трендафилова (16 год.)  от СУ „Св. Климент Охридски“ – Пловдив

Трета награда– Грамота и книга се присъжда на Димитър Йовков (16 год.) от Търговска гимназия – Бургас

Журито реши да присъди и три поощрителни награди – грамоти на:

Александрина Петева (16 год.) от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна;

Тереза Христова (18 год.) от Първа езикова гимназия – Варна;

Николай Петков (17 год.) – АЕГ „Гео Милев“ – Бургас

Честито на всички млади и способни творци!

         В основата на критериите за подбор бяха следните компоненти: творчески подход и оригиналност към темата, спонтанност и искреност на изложението, езикова грамотност и адекватност при избора на жанр и изпълнението на задачата, богатство на изразните средства и др.

Литературният конкурс доказа, че във всякакви условия младите хора са в състояние да изявят своите талант и творчески заложби, че човек е в състояние да победи и подчини и най-неприятните и непредвидени препятствия по пътя си. Със своите творби средношколците ни убеждават, че всички ние бихме могли да превърнем дори и неприятностите в живота си в повод за съзидание и вдъхновение и да постигнем още една крачка по пътя на вечния стремеж на човечеството към красивото, доброто, правилното и справедливостта.

Предвид събитията, провокирали инициирането на това начинание, организаторите искрено се надяват конкурсът на тази тема да си остане първи и единствен по рода си в цялата човешка история.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email