Открити спортни площадки с фитнес съоръжения изграждат в Камено и село Трояново

Първа копка на бъдещия фитнес на открито в двора на СУ „Христо Ботев“ в град Камено направи кмета на общината Жельо Вардунски. На официалното откриване на строителните дейности участваха представители на фирмата инвеститор и служители на администрацията.

Спортната площадка ще бъде изградена по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

По проекта е заложена и втора площадка за фитнес на открито в село Трояново.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 89 130.49 лв.  Срокът за изпълнение е до 09.05.2022 г.

Целта на проекта е да се постигне подобряване условията на живот в Община Камено, включително при спазване на принципите за равнопоставеност и насърчаване на равните възможности за всички, в т.ч. възможностите за достъп до услуги на населението за хора с увреждания и стимулиране на социално приобщаване и комуникация между различни възрастови и етнически групи.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email